Převod DWG do starší verze

Po instalaci a spuštění programu zvolíme DWG Convert.

V okně DWG Convert vybereme soubory pro převod a následně verzi do které chceme soubory převést. Kliknutím na tlačítko Convert zahájíme převod.