Tipy a triky

Tloušťky čar v Revitu

Tloušťky čar jsou na výkresech ukazatelem toho, zda je prvek v řezu či nikoliv. Pomáhají nám k pochopení výkresu a dělají jej přehlednější. V tomto článku si ukážeme, které tloušťky jsme schopni upravovat a které ne. 

Tenké čáry (TL)

Díky možnosti vypnutí Tloušťky čar, kterou známe již z AutoCadu, se lze vyvarovat chybné modelace prvků v náčrtu (např. podlaha, strop, stěna v náčrtu…). Při vypnuté tloušťce čar není zřejmé, které konstrukce jsou nebo nejsou spojeny. Toto nastavení je platné pro celý projekt a nemá vliv na tisknuté pohledy nebo výkresy. 

Nastavení tloušťky čar

Nastavení tloušťky čar

V revitu je možné nastavit až 16 tlouštěk čar. Nastavení najdeme na kartě Správa – Doplňková nastavení – Tloušťky čar. Tento seznam je neměnný. Je jen na nás jaké tloušťky, kterým prvkům v řezu či pohledu přiřadíme. Tloušťky dělíme na tři skupiny:

  1. Tloušťky modelových čar: tloušťky modelových čar řídí tloušťky čar objektů, jako jsou například stěna a okna, v ortografických pohledech. Jsou závislé na měřítku 
  2. Tloušťky čar v perspektivě: tloušťky čar perspektivního modelu řídí tloušťky čar objektů, jako jsou stěny a okna v perspektivních pohledech. 
  3. Tloušťky poznámkových čar: tloušťky poznámkových čar řídí tloušťky čar objektů, jako jsou řezy a kóty. Nejsou závislé na měřítku pohledu a způsobu zobrazení. 

Řez a pohled

Úpravu tloušťek čar prvků pro řezy a pohledy můžeme nastavit pro:

  1. celý projekt přes styly objektů,
  2. daný pohled přes viditelnost/zobrazení (podle kategorie, podle filtru),
  3. vybrané prvky pomocí pravého tlačítka myši a přepsání zobrazení v pohledu podle prvku.
Úprava tlouštěk čar

Kóty

Nastavení tloušťky čáry kóty je možné v typu kóty, kde lze rozlišit tloušťku čáry a tloušťku přeškrtnutí. Změna barvy kóty je jak pro čáru tak pro text. 

Nastavení kót

Vyplněná oblast

Nastavení tloušťky hraničících čar záleží na stylu zvolené čáry. To stejné platí i pro maskovací oblast. U vyplněné oblasti lze také zvolit tloušťku čáry vzoru výplně. 

Nastavení vyplněné oblasti

Vzor výplně prvků

Materiál je nositelem vzoru výplně. V případě, že prvek obsahuje materiál a tento prvek je současně řezaný, vzor výplně se zobrazí. Tloušťka čáry vzoru výplně nelze měnit. Ve výchozím nastavení je vzor výplně v řezu i v pohledu nastaven na tloušťku číslo 1. To znamená, že chceme-li změnit tuto tloušťku čáry, je potřeba upravit tloušťky modelových čar pro jednotlivé měřítka u tloušťky číslo 1. 

Závěr

Nastavení tloušťek čar v projektu je docela jednoduché a rychlé. I přesto, že Revit nabízí 16 tlouštěk, rozhodně je není potřeba využívat všechny. 

print

Adam již není členem cadconsulting týmu. V rámci možnosti studia v zahraničí jsem se na rok odstěhoval k severnímu polárnímu kruhu, kde jsem se poprvé setkal s Revitem. Ačkoliv byl předmět vyučován pouze ve švédštině, už tehdy si mě získal. Mám zkušenosti s výukou Autocadu a Revitu v ČR i v zahraničí (Ulaanbaatar - Mongolsko), stejně tak s projekty v ČR i SK. Podílel jsem se na koordinaci a tvorbě as-built modelu výrobní haly automobilky Land Rover v Nitre, kde jsem strávil 2 roky.

Napsat komentář