BIM

Správa a vizualizace dat z Revitu, díl 1.

Úvod

BIM technologie se neustále vyvíjí a zdokonalují a jejich využití ve stavebnictví se rozšiřuje. Přestože pracovní postupy pro modelování a vizualizace jsou již zaběhnuté, se správou dat to tak často není. Parametrický model je v současné době výsledek BIM návrhu. Stále však nejsou ustálené postupy pro získávání a zpracování dat tak, aby se porozumělo vzorům nebo vznikly závěry, jimiž by bylo možné neustále zdokonalovat následující projekty. 

V této sérii článků si ukážeme způsoby, jak dostat ze syrových Revitových dat vizualizaci, která nás povede k lepším rozhodnutím a pracovním postupům na dalších projektech.

Co to je vizualizace dat

Primárním cílem vizualizace dat je předávat informace jasně a efektivně, a to prostřednictvím grafů a infografik. Tím lze dosáhnout snadnějšího a srozumitelnějšího předání dat a výsledků.

Efektivní vizualizace pomáhá pochopit problematiku a snáze se orientovat v analýze dat.

Mezi běžné nástroje patří obrázky, tabulky a grafy. Obrázky nám běžně pomáhají v orientaci v tématu, tabulky slouží např. k prezentaci výsledků konkrétního měření, zatímco grafy pomáhají zobrazit vztahy v datech pro jednu nebo více proměnných.

Postup při tvorbě vizualizace

Může se to zdát jako jednoduchý úkol. Pokud se však setkáme s tzv. velkými daty (big data), může to být výzva. Velká data jsou velké objemy dat, se kterými je již obtížnější pracovat. Zároveň nám ale poskytují možnost porovnání a tvorbu statistik. Velkými daty v této problematice můžeme rozumět např. hotové projekty.

Zpracováním těchto dat je nejen klíčem k lepší komunikaci nad našimi projekty, ale i ke srovnání výsledků z různých zdrojů dat.

Na tomto základu poté můžeme určit vzory v chování a začít dělat lepší rozhodnutí.

DIKW pyramida

Vzhledem k množství informací je důležité získat ta správná data. Již toto bývá často oříšek, pracujeme totiž s daty různých formátů, z různých zdrojů (Revit, AutoCAD, externí databáze, internet atp.). Teprve poté můžeme data porovnávat a dělat závěry.

Zjednodušeně, je dobré si uvědomit, co vlastně chceme vizualizovat. Poté je důležité získat ta správná data, která následně zpracujeme v informaci. Tyto informace potom zobrazíme.

Určit data => Extrahovat data => Převést data do užitečných informací => Zobrazit informace

Závěr

V tomto článku jsme nastínili principy práce s daty v kontextu informačního modelování. V dalších dílech seriálu se budeme do tématu ponoříme hlouběji.

Zdroje

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Turn-Revit-Data-Useful-Information-Visualization-Techniques-and-Workflows-2017

https://cs.wikipedia.org/wiki/DIKW_pyramida

print

První zkušenosti s Revitem jsem začala nabírat na ČVUT, především při tvorbě diplomové práce na oboru Budovy a prostředí. Poté jsem nastoupila do firmy cadconsulting, spol. s r.o., která mi umožnila se dále v tomto směru rozvíjet. Nyní jsem součástí TZB týmu, věnuji se především implementacím BIM technologie, školením a tvorbě rodin. Absolvovala jsem pracovní stáž v Dubaji, kde jsem se podílela na tvorbě modelu letiště v Abú Dhabí.

Napsat komentář