Architektura

Infraworks 1: představení

Úvodní článek zahajující seriál věnující se problematice a potenciálu aplikace Autodesk Infraworks, která slouží především k prezentaci a tvorbě koncepcí, nebo prezentaci již hotových návrhů.

K čemu slouží Infraworks

Autodesk Infraworks v rodině Autodesku zastává roli koncepční aplikace sloužící pro vizuálně velice věrnou prezentaci variant řešení. Uplatnění najde v liniových stavbách, urbanistických koncepcích, developerských záměrech, nebo jako nástroj pro rychlou prezentaci práce vytvořené v jiných aplikacích, jako je Autodesk AutocCAD, Autodesk Civil 3D, Revit, nebo Autodesk Inventor. Aplikace dokáže integrovat GIS data do návrhů a její nástavby s nimi dále pracují. Dostupné jsou také jednodušší analýzy užitečné pro koncepční charakter aplikace. Pro silniční stavby je zde možnost generovat data o výkopech a náspech u komunikací, nebo data o průřezu komunikace. Pro urbanismus a územní plánování software nabízí jednoduchou a věrnou schopnost prezentovat nové záměry. Architektům pomůže během velmi krátké doby usadit model nové budovy do reálně vypadajícího prostředí města. Do modelu lze velice snadno přidávat objekty jako stromy, automobily, městský mobiliář a záměr lze vhodně prezentovat. Konkrétním případům se budou věnovat další články v tomto seriálu.

Vznik Autodesk Infraworks

Autodesk Infraworks vychází z akvizice 3D Geo Gmbh., německé společnosti pořízené přibližně v roce 2008. K produktu se dále připojil Autodesk Lab (Galileo) a poté byl pojmenován AIM Autodesk Infrastructure Modeler. V dnešní době se užívá jméno Autodesk Infraworks.

Jedním z hlavních důvodů, proč vznikl Autodesk Infraworks, byl chybějící nástroj k prezentaci práce vytvořené v Autodesk Civil 3D. Autodesk Civil 3D je aplikace určená pro tvorbu projekční dokumentace ve vysokém detailu. Její možnosti prezentace jsou ovšem omezené. Nabízí se možnost prezentace v aplikaci 3ds Max Design, ale práce s touto aplikací vede ke ztrátě souřadnicového systému a napojení na GIS data. Navíc tvorba prezentačního modelu s aplikací 3ds Max Design je náročná na práci pro někoho, kdo s ní nepracuje pravidelně a nemá zkušenosti z předchozích projektů. Proto vznikl nástroj Autodesk Infraworks, který je mnohem intuitivnější a lze v něm vytvářet rozsáhlé modely pro prezentaci snáze než v 3ds Max Design.

Autodesk Infraworks spojuje data, která už máte k dispozici do jednoho modelu, se kterým je možné dále pracovat.

Jak Autodesk Infraworks funguje

Jak je už výše popsáno, aplikace funguje na základě dat, které jí poskytnete. Pokud máte liniové stavby z Autodesk Civil 3D, tak je vložíte do modelu. Lze vložit přesné mapové podklady jako je digitální model reliéfu, nebo je možné využít možnost vytvořit terén pomocí OpenStreetMap dataset, se kterou umí Autodesk Infraworks pracovat. K vloženým datům můžeme začít ihned přidávat další prvky, které chceme. V nabídce máme vše od liniových prvků (silnice, železnice, cesty, mosty, tunely, trubní rozvody, atd.) až po jednotlivé prvky v krajině, nebo ve městě (stromy, stromořadí, městský mobiliář, domy, vodní plochy, atd.). Výsledek je možné opět vkládat zpět do projekčních aplikací jako je Autodesk Civil 3D, nebo Autodesk Revit.

Na co se těšit v dalších dílech?

Tento článek je pouhým krátkým úvodem v delším seriálu, kde se jednotlivé články budou věnovat konkrétním odvětvím a možnostem, které Autodesk Infraworks nabízí. Doufáme, že tyto články pomohou všem, kteří s Autodesk Infraworks pracují, nebo by pracovat chtěli a třeba je odrazuje fakt, že celá aplikace není dostupná v českém jazyce, jako je to u jiných aplikací od Autodesku. Originální názvy používané v aplikaci proto budou zachovány pro lepší názornost návodů.

Zdroje:
https://forums.autodesk.com/

https://www.autodesk.com/products/infraworks

print

Základy práce s programy od Autodesku jsem získal při studiu na ČVUT. Znalosti v programu Revit si rozšiřuji každým dnem při tvorbě rodin pro různé klienty v oblasti MEP jejich správou a dalším rozvojem funkcionalit směřujících k co nejlepší funkci na základě požadavků projekčních firem a jednotlivých projektantů.

Napsat komentář