BIM

Problematika LOD – úrovně detailu pro BIM objekty 1. část

Potřebujete pro svoji firmu (projekční kancelář, výrobce TZB sortimentu, výrobce stavebních součástí, nebo stavebního materiálu, případně potřebujete rodiny do Revitu z jiného důvodu) vytvořit, nebo nechat zpracovat rodiny do Revitu. Na co si dát pozor? Na co myslet už při zadání, aby na konci byl kvalitní produkt? Na tyto otázky vám odpoví tento článek, který je inspirovaný odbornou přednáškou z konference “pro BIM 2019”.

Proč se tématu LOD věnovat?

Všechny projekty vytvořené v Autodesk Revit využívají jako základní stavební prvky takzvané rodiny. Některé jsou systémové a my je můžeme jen minimálně ovlivnit, ale většina z nich jsou rodiny, které musí někdo vytvořit, aby bylo možné je používat. Pokud jsou tyto základní stavební prvky, nebo říkejme jim základní stavební kameny špatně vytvořeny, tak to má neblahý dopad i na kvalitu samotného projektu. Stejně jako použití špatných základů bude mít negativní dopad na dům, který na nich stojí, tak stejné je to i s modelem Revitu. Navíc vás jako výrobce nekvalitních základních kamenů mohou hnát k zodpovědnosti, která v našem případě znamená opravit prvky a to stojí čas a peníze. Proto je nutné si už na začátku pořádně rozmyslet jak se k danému problému postavit.

Úroveň detailu

Různé fáze projektu vyžadují různou úroveň geometrického (LOD – Level of development/definition/detail)) a datového detailu (LOI – Level of information). Tuto úroveň detailu pro projekty stanovuje BEP (BIM Execution Plan ). Více o BEP najdete v jednom z našich dřívějších článků Jak zadat projekt s požadavkem na BIM

Pro srovnání jednotlivých přístupů k LOD lze uvést systém z USA, kde je rozsah LOD definován v rozsahu LOD 100 až LOD 500, nebo Velké Británie která používá podobný způsob definice značící se LOD 1 až LOD 7.
Velice užitečnou publikací zabývající se touto problematikou je “LEVEL OF DEVELOPMENT (LOD) SPECIFICATION PART I & COMMENTARY”, kterou publikovalo BIMForum v dubnu 2019.

Další informace můžete nalézt v jednom z našich dřívějších článků – Jak zadat projekt s požadavkem na BIM.
Pro názornost byla zvolena pětice tématických okruhů, kterým je důležité se věnovat při zadávání nových rodin pro Autodesk Revit. Jsou zmíněna úskalí, kterým je potřeba se věnovat, a které je potřeba správně zadat.

Jak se k tomu postavit

Geometrie

Detail geometrie jednotlivých prvků bude závislý na požadavcích konkrétní fáze projektu. Pro architektonickou studii je potřeba jiný detail než pro územní povolení, stavební povolení a další.

Detail geometrie LOD

Úrovní detailu geometrie se zabývá také BIMForum napříč všemi výrobky používanými ve stavebních modelech.

Detail geometrie dle BIMForum

Velké množství výrobců se snaží mít rodiny co nejdetailnější a nejvěrnější a geometrie Revitu se snaží co nejvíce přiblížit výrobní dokumentaci. Takový přístup je většinou zbytečný až nežádoucí. Modelace takového prvku je časově velice náročná. S vyšším detailem se zvyšuje datová náročnost rodiny a na Autodesk Revit jsou kladeny vyšší nároky na grafické vykreslení. V příkladu vidíme, jak se změní datová náročnost v případě detailně vymodelované rodiny a rodiny zjednodušené. Pokud je v projektu použito větší množství takto detailních rodin, tak je možné, že se bude projekt “sekat” a bude se dlouho načítat nový náhled například při pohybu ve 3D náhledu. Samotné otevírání modelu se může výrazně zpomalit a projekt pak může být náchylnější k “padání”.

Naproti příliš složité geometrii není ani vhodné příliš zjednodušovat. To by mohlo vést k problémům s koordinací v prostoru, nebo nejasnosti o daném prvku. Kulový kohout by například měl jako kulový kohout alespoň částečně vypadat a pro koordinaci je vhodné do rodiny přidat i nutný manipulační prostor pro jeho obsluhu.

Detail geometrie a datová náročnost

Závěrem ke geometrii rodin:

  • Vždy brát v úvahu k čemu bude prvek používán
  • Příliš složitá geometrie stojí spoustu času a zatěžuje model
  • Příliš jednoduchá geometrie zas nezobrazuje reálný stav a může vést k problémům při koordinaci
  • Vždy je nutné hledat střední cestu, kdy je geometrie co nejjednodušší, ale splňuje požadavky na rodinu
print

Základy práce s programy od Autodesku jsem získal při studiu na ČVUT. Znalosti v programu Revit si rozšiřuji každým dnem při tvorbě rodin pro různé klienty v oblasti MEP jejich správou a dalším rozvojem funkcionalit směřujících k co nejlepší funkci na základě požadavků projekčních firem a jednotlivých projektantů.

Napsat komentář