proBIM

proBIM 2024: Představení řečníků 3

Již brzy nás čeká letošní ročník konference proBIM a my Vám přinášíme první přehled řečníků a jejich témat, na které se můžete těšit. Nezapomeňte, že proBIM 2024 se tentokrát koná 13.6.2024 v Home of AVT Group ve Voděrádkách a pokud jste si ještě neuložili toto datum do kalendáře, neváhejte tak učinit nyní. Dnes Vám představíme Leoše Svobodu a Rudolfa Vyhnálka.

 

Leoš Svoboda

Leoš Svoboda se na Ministerstvu průmyslu a obchodu věnuje přípravě legislativy a strategie pro zavádění BIM v České republice a je též I. místopředsedou představenstva Odborné rady pro BIM (czBIM) a pobočky buildingSMART ČR. V rámci jeho přednášky se dozvíme o přípravě aktualizace Koncepce BIM a související legislativy v podobě zákona o BIM.

Leoš Svoboda vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze a následně se zaměřil na územně a prostorově orientované informační systémy včetně integrace CAD, GIS a BIM technologií. Dlouhodobě působil v globální korporaci na marketingových, obchodních a manažerských pozicích v České republice a ve Spojených státech, především v segmentech veřejné správy, bezpečnosti a infrastruktury – dopravy, energetiky a inženýrských sítí, včetně vedení regionální organizace pro střední a východní Evropu.

V oblasti BIM se věnoval konzultacím a odbornému poradenství pro veřejné i soukromé subjekty a výzkumu v oblasti digitální transformace procesů v celém životním cyklu pozemních a infrastrukturních staveb s důrazem na digitalizaci vystavěného prostředí a tvorbu digitálních dvojčat pro uplatnění technologií budoucnosti. Působil v pracovních skupinách připravujících digitalizaci stavebnictví a zavedení metody BIM v ČR. Jako pověřený člen představenstva czBIM měl na starosti založení pobočky buildingSMART Česká republika a zastupuje ji v rámci buildingSMART International.

Téma: Novinky v legislativě a zákoně o BIM  

                                                                                       

 

Rudolf Vyhnálek

Ruda založil společnost Cadconsulting v roce 2009. Skrze seniorský team řídí chod společnosti a řeší vše s řízením spojené, od rozdělování lidí na jednotlivých projektech po investiční rozhodnutí. Nebojí se však vrátit ke kořenům a v případě nutnosti konzultuje nebo pomáhá na projektech. Na konferenci ho určitě neminete ve víru dění a věnuje nám úvodní slovo. Mimo to nás obohatí o přednáškou o činnostech odborné rady pro BIM a buildingSMART Česká republika. 

Před založením firmy pracoval jako aplikační inženýr ve společnosti Autodesk a TechData Distribution. Vystudoval ČVUT v Praze obor pozemní stavitelství, doktorát získal na katedře Ocelových a dřevěných konstrukcí na téže univerzitě. Jeho diplomová práce byla oceněna jako nejlepší diplomová práce pro rok 2003 pořádané firmou Skanska.

 

Téma: Činnosti odborné rady pro BIM a buildingSMART Česká republika 

 

 

Další řečníky a jejich témata Vám budeme postupně odhalovat v následujících dnech.

print

S Lucií se můžete setkat v Brně v rámci architektonicko-stavebního týmu. Věnuje se implementacím BIM technologií, konzultační činnosti a zabývá se problematikou BIM managementu. Mimo to je také modelářem rodin a modelů staveb. Lucie studovala obor Architektura a urbanismus na Fa VUT v Brně, během kterého získala zkušenosti se softwarem Revit a působila jako projektant. BIM vnímá jako smysluplný a efektivní nástroj k realizaci architektonických vizí, které výrazně ovlivňují vnější prostředí, v němž žije každý z nás, a proto je její snahou aktivně se podílet na zvyšování úrovně stavebnictví.

Napsat komentář