Architektura

Analýza osvětlení v Revitu

V rámci nativních rozšíření softwaru Revit můžete nalézt specializovaný nástroj určený pro analýzu osvětlení. Tento článek si klade za cíl detailněji prozkoumat funkčnost tohoto nástroje a podrobněji se seznámit s možnostmi jeho konfigurace.

Kde tento nástroj najdeme a jaké jsou nastavení?

Výchozí instalací softwaru Revit není tento přídavný modul automaticky nainstalován. Pro jeho získání je nezbytné navštívit oficiální webové stránky společnosti Autodesk a v sekci vašeho osobního účtu označené jako “Aktualizace produktů” stáhnout specifický nástroj s názvem “Lightning Analysis for Revit” (s uvedením příslušné verze). Po úspěšné instalaci tohoto doplňku bude tento nástroj dostupný v uživatelském rozhraní aplikace Revit, přesněji na kartě “Analyzovat”. Je začleněn do sekce “Energetická analýza”.

Předtím, než budeme provádět analýzu, je potřeba nastavit polohu projektu. Uděláme to na kartě „Analyzovat“. V sekci „Energetická optimalizace“ otevřeme „Umístění“.

Otevřením nástroje se nám objeví nový pohled a zároveň se nám otevře okno s výběrem analýzy. To znamená, že můžete buď spustit novou analýzu, nebo si otevřít analýzu osvětlení, která byla provedena v daném projektu někdy v minulosti.

Kliknutím na nastavení, které najdeme vpravo nahoře okna analýzy osvětlení, si můžeme označit všechny potřebné možnosti nastavení pro renderování a zobrazování výsledků analýzy.

Dále zvolíme „Pokračovat“ a zobrazí se nám okno s nastavením typu analýzy.

Rozkliknutím možnosti u nastavení „Analýza“ si můžeme vybrat, jaký typ analýzy chceme provést.

V části „Podlaží“ si můžeme vybrat, pro která podlaží chceme provést výpočet. V sekci „Prostředí“ je umístěna lokalita, kterou jsme předem specifikovali v “Umístění”. Dalším nastavením je „Datum/čas“. Zde máme možnost konfigurovat parametry týkající se typu oblohy, vybraného kalendářního dne a specifikovaného časového intervalu pro účely výpočtu. Jediným problémem je zobrazení času – Autodeskem je použít 12-hodinový formát.

Nastavením intenzity osvětlení označíme dolní a horní meze pro výpočet. Jednotky mohou být buď lux, nebo stopové kandely. Také se dá nastavit výška roviny analýzy nad podlažím.

Některé typy analýzy umožňují definovat rozlišení síti pro výpočet.

Dále vpravo dole klikneme na „Zkontrolovat cenu“. Pokud máte studentskou verzi Revitu, Autodesk po vás nebude chtít žádné kredity. Pokud máte zakoupenou licenci, tato analýza vám bude stát 6-8 kreditů. V souvislosti se smlouvou, kterou máte při zakoupení Revitu, budete mít počet kreditů, který můžete využívat pro účely této analýzy.

Poté, co stiskneme tlačítko “Spustit analýzu”, bude model odeslán na cloud, kde proběhne výpočet.

Po odeslání nám nabídne Revit možnost uložit projekt. Při opětovném otevření nástroje analýzy osvětlení a rozkliknutí volby pro výběr analýzy budeme schopni pozorovat, že naše spuštěné analýzy jsou zpracovávány. Teprve až se výpočet v cloudu dokončí, budou nám poskytnuty výsledky. Výpočet může trvat 15 minut až 1 hodinu v závislosti na komplikovanosti modelu a typu analýzy. Je potřeba zmínit, že najednou vám může běžet několik analýz.

Jaké výsledky analýzy obdržíme?

Až nás Revit upozorní, že je výpočet dokončen, můžeme si znovu otevřít nástroj a rozkliknout dokončenou analýzu.

Pak nám Revit ukáže okno s výsledky výpočtu.

V 3D pohledu analýzy se nám objeví grafické zobrazení výsledků s grafy pro každé podlaží.

Styl grafu je možné nastavit kliknutím na graf a pak na horní kartě Revitu kliknutím na úpravu stylu.

Závěr

Tato funkce představuje výjimečně užitečný nástroj pro analýzu osvětlení objektů. Její využití sahá až k důkladnému zkoumání světelných podmínek. Kromě toho lze tuto aplikaci efektivně využít pro hodnocení osvětlovacích parametrů s ohledem na standard LEED. Nicméně je důležité zdůraznit, že tento nástroj nese určité limity, z nichž jeden spočívá ve vyžadování kreditů pro spuštění analýzy. Tento faktor může mít za následek omezení počtu prováděných analýz. Vzhledem k tomu bych rád doporučil, abyste si tento nástroj sami vyzkoušeli. Vaše vlastní zkušenosti s touto platformou jsou neocenitelné a rádi bychom o nich slyšeli více prostřednictvím komentářů. Každý názor je pro nás cenným přínosem.

print

Vláďa k nám nastoupil v únoru 2022 a je součástí TZB týmu, momentálně se věnuje modelování. V rámci bakalářského studia vystudoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor Konstrukce pozemních staveb. Současně dokončuje magisterské studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor Budovy a prostředí se zaměřením na TZB. Navíc se zabývá nastrojí Revitu pro energetickou analýzu a propojením modelů z Revitu do jiných programů jako Protech atd.

Napsat komentář