BIM

PCERT a Národní modul

Již od roku 2022 je v České republice možné prostřednictvím kurzu a následného testu získat profesionální certifikaci buildingSMART (PCERT) v úrovni Foundation Basic a my jsme rádi, že Vás tímto procesem můžeme jako poskytovatelé školení provázet a zároveň vás informovat o novinkách. Informace o našem certifikačnímu kurzu naleznete na stránkách cadconsulting. 

Úrovně a moduly buildingSMART certifikace 

Certifikace v úrovni Foundation obsahuje 5 znalostních modulů vycházejících z obsahového rámce daného buildingSMART International (bSI), který je pro všechny poskytovatele školení této úrovně jednotný a vede k: 

  1. pochopení definice, klíčové terminologie a přínosů informačního modelování staveb (Building Information Modelling – BIM), 
  2. schopnosti rozpoznat výhody BIM ve vztahu k tradičnímu způsobu realizace projektu, 
  3. porozumění managementu informací na projektu s využitím BIM v souladu se souborem ISO 19650, 
  4. schopnosti rozpoznat potřebu otevřených a navzájem spolupracujících řešení, 
  5. porozumění podmínkám a měřítkům pro posuzování způsobilosti pro BIM v rámci organizace. 

PCERT obsahuje také zjednodušený Entry Level a specializovanější Management Level a Practitioner Level, přičemž ne všechny jsou v tuto chvíli dostupné a my je tedy netrpělivě vyhlížíme.  

Národní modul 

Národní modul je šestým znalostním modulem. Zaměřuje se na národní potřeby, čímž frekventantům umožňuje získat i znalosti specifických místních podmínek. Mezi pobočky, které národní modul nabízejí patří například Australasie (Austrálie a Nový Zéland), Benelux, Čína, Francie a Velká Británie a Irsko (tvořící jednu pobočku). Cílem tohoto národního modulu je tedy obohatit frekventanta o porozumění a přehled například ve strategickém rámci zavádění BIM v ČR, právních předpisech a zadávání zakázek s využitím BIM.  

Závěr 

Podrobný popis programu PCERT, rozsah a obsah PCERT úrovně Foundation a podrobnější informace o národním modulu naleznete na stránkách czBIM. 

print

S Lucií se můžete setkat v Brně v rámci architektonicko-stavebního týmu. Věnuje se implementacím BIM technologií, konzultační činnosti a zabývá se problematikou BIM managementu. Mimo to je také modelářem rodin a modelů staveb. Lucie studovala obor Architektura a urbanismus na Fa VUT v Brně, během kterého získala zkušenosti se softwarem Revit a působila jako projektant. BIM vnímá jako smysluplný a efektivní nástroj k realizaci architektonických vizí, které výrazně ovlivňují vnější prostředí, v němž žije každý z nás, a proto je její snahou aktivně se podílet na zvyšování úrovně stavebnictví.

Napsat komentář