Architektura

Adaptivní komponenta: Šroubovice

Tento článek se věnuje Adaptivním komponentám a jejich využití pro modelování šroubovice. Pro tyto účely poslouží také nástroj Pole, který dokáže značně urychlit práci. Z modelování v Revitu se tak stane zábava. 🙂

Nástroj Pole

Tento nástroj opakuje vybrané Adaptivní komponenty podél rozdělené trajektorie a nebo povrchu. V tomto článku a přiloženém videu se budeme zabývat opakováním po trajektorii (křivce).

Adaptivní komponenta

V první řadě je potřeba vytvořit Adaptivní komponentu, která se bude následně opakovat po křivce. Zvolí se tedy komponenta tak, aby po opakování na sebe jednotlivé komponenty navazovaly.

Jako příklad k nástroji Pole jsem zvolil šroubovici se čtyřmi hlavními nosnými prvky šroubující se podél libovolné křivky.

V adaptivní komponentě zvolíme základní body, které určíme jako adaptivní, a kolem nich vytvoříme hmotu části šroubovice.

Šroubovice pomocí Adaptivní komponenty
Šroubovice pomocí Adaptivní komponenty

Tato komponenta se nahraje do rodiny koncepčního objemu. Tam vytvoříme křivku pomocí bodů, které též určíme jako adaptivní. Tyto body využijeme k výslednému vkládání do projektu.

Následně se rozdělí křivka pomocí nástroje Rozdělit trajektorii.

Zvolí se počet bodů na trajektorii a následně se připravená adaptivní komponenta umístí na tyto body. Po umístění stačí označit komponentu a zvolit zmiňovaný nástroj Pole, kdy se adaptivní komponenta rozkopíruje podél trajektorie na jednotlivé body.

Dále je možno měnit jak počet bodů na trajektorii, tak samotný tvar trajektorie, a adaptivní komponenta se těmto změnám automaticky přizpůsobí.

Postup je detailněji znázorněn na videu.

Doporučení

Nástroj Pole dokáže velmi urychlit práci v případě, kdy potřebujeme vymodelovat velkou část modelu s opakujícími se komponentami a nelze použít klasického nástroje kopírovat, například střechu ve tvaru parabolického hyperboloidu, která má po celé ploše opakující se rastr. Velkou výhodou je, že adaptivní komponenta se automaticky přizpůsobí tvaru jakékoliv plochy nebo křivce.

print

Jsem součástí TZB týmu cadconsulting a věnuji se pasportizaci TZB částí budov a implementacím BIM technologie. Vystudoval jsem obor Architektura a stavitelství na ČVUT v Praze.

Napsat komentář