Profese,  Vzduchotechnika

Kótování potrubí v řezu

Kótování je jednou z důležitých částí projektové dokumentace. Tento článek obsahuje návod, jak efektivněji pracovat u VZT profese s potrubím. Postup dá také použít u EL profese pro kabelové lávky. Jeho cílem je za pomoci správného použití Přepsání viditelnosti/zobrazení umožnit kótování v řezu nejen pouze na osu, ale i na spodní a horní hranu.

potrubi-v-rezu-5

Jak bylo napsáno v úvodu, řešení se skrývá v Přepsání viditelnosti/zobrazení (dále pouze VG). Nejdříve si pojďme říct, jaké je klasické chování nástroje Kóty v řezu.

V podélném směru se automaticky kóty chytají po celé délce ke spodní i horní hraně. Trochu jiné chování má ale kótování osy potrubí, která není normálně detekovatelná po celé délce, ale pouze při přiblížení kurzoru k počátečnímu nebo koncovému bodu rovného úseku potrubí. Poté se osa zobrazí a lze ji kótovat po celé délce. (To neplatí pokud je potrubí, příp. kabelová lávka, v řezu přímo v rovině osy.)

V příčném řezu lze kótovat pouze osu potrubí a nelze detekovat ani spodní či horní hranu.

Jak již bylo zmíněno, ke správnému fungování stačí změnit nastavení ve VG, a to na záložce Kategorie modelů, v odstavci Potrubí.

Po rozbalení se zobrazí 3 položky: Osa, Pokles, Převýšení.

Pokles a převýšení zobrazují symbol, který je viditelný v pohledu/řezu příčně na potrubí. Jeho nastavení lze dohledat a změnit v Systémech potrubí, viz obrázek.

Výběr symbolů je uzavřený a nelze ho změnit mimo předdefinovaný obsah.

Po vypnutí parametrů Pokles a Převýšení dojde v příčném řezu k zobrazení samotného obrysu potrubí, které má již pro kótování stejné chování jako potrubí v podélném směru.

Nyní je čas vše správně okótovat. Pokud chceme vidět jednotlivé symboly v řezu, je nutné je po zakótování znovu ve VG zapnout. Vytvořené kóty se nesmažou, nicméně po ručním smazání nelze kótu znovu vytvořit a musí se postup skrytí symbolů opakovat.

potrubi-v-rezu-6

Shrnutí:

Kótovat lze v Revitu téměř vše, od verze 2019 dokonce i šikmé konstrukce v řezu. Může se zdát, že hrana potrubí v řezu je výjimka. Hrana je však pouze zakryta symbolem, který můžeme ve VG skrýt, konkrétně v odstavci Potrubí, položkami Pokles a Převýšení. Kótování pak funguje stejně jako v podélném směru. Po dokončení kótování stačí symboly znovu zapnout. Toto řešení lze aplikovat i na stoupací potrubí v půdorysných pohledech a na další kategorie, například Kabelové lávky.

print

Jiří již není členem cadconsulting týmu. S CAD softwary jsem se poprvé setkal z pohledu strojaře, a to s AutoCAD a SolidWorks již na střední škole. Tyto zkušenosti jsem zúročil při studiu Fakulty stavební na ČVUT a SolidWorks vyměnil za Revit. Znalosti BIM softwaru jsem následně použil v ateliéru v Humpolci. Informačnímu modelování jsem se věnoval v bakalářské i diplomové práci. Pro dokončení diplomové práce, zabývající se problematikou informačního modelování elektroinstalací, jsem byl sbírat zkušenosti na univerzitě v Seoulu, Jižní Korea. Několik let působím jako lektor v Autodesk Academia Silicon Hill, kde pomáháme studentům rozšířit znalosti v programu Revit.

Napsat komentář