Elektroinstalace,  Profese

Modelování vertikálních kabelových lávek

Dnešní tip se bude týkat velmi běžné potřeby každého projektanta, zabývajícího se kabelovými lávkami a elektrem v Revitu obecně. Jedná se o modelování kabelových lávek na stěně neboli modelování vertikálních lávek. Tato problematika se mezi projektanty řeší již od roku 2010. Přestože se jedná o velmi běžnou věc, Autodesk zatím stále nepřináší řešení, nebo alespoň jeho náznak. I přesto je několik způsobů, jak lávky vymodelovat, nicméně ani jeden není bezchybný.

Kabelové lávky patří mezi Systémové rodiny. Jsou vynášeny od předvoleného podlaží a mají určité odsazení zadané uživatelem. Nelze je ale hostovat na vertikálních plochách, dokonce ani otáčet pomocí nástroje Otočit kolem své osy. Předem je také potřeba říci, že při složitějších vertikálních trasách nemusí vždy dojít k zachování konektivity celého systému.

Vytváření vertikálních tras je v podstatě stavebnice, kde pomocí kombinace klasického trasování a zarovnání jednotlivých částí dojde ke tvorbě dané trasy.

Nejprve je nutné vytvořit rovné úseky otočené na stěně. Nabízí se dvě řešení.

1. Otočení horizontální lávky

První řešení je založeno na vytvoření lávky v půdorysu, a to pomocí dvou na sebe kolmých řezů, kde jeden slouží k přetočení lávky (zrcadlení) do roviny vertikální plochy (např. stěny) a druhý je určen k modelování dané trasy.

Nejprve se vytvoří řez kolmý na lávku a lávka se otočí nástrojem Zrcadlit – nakreslit osu. Osu nakreslíme pod 45°, aby došlo k otočení lávky na stěnu. Pro lepší práci je vhodné ve VG vypnout Pokles a Převýšení viz Kótování potrubí v řezu.

Původní lávku je možné poté vymazat.

V druhém řezu poté můžeme v trase pokračovat.

2. Otočení svislé lávky

Druhé řešení začíná vytvořením svislé lávky. Ta se nakreslí nejrychleji přímo v řezu (poté bude kreslena přímo do roviny řezu) anebo v půdorysu pomocí odsazení.

Začne se rovným úsekem, poté se změní výška odsazení a pokračuje se v kreslení rovného úseku. To způsobí, že Revit se snaží pomocí tvarovek vytvořit spojenou trasu a vznikne část stoupacího potrubí v místě změny odsazení.

Nakonec stačí pouze svislý úsek lávky zkopírovat a otočit o 90°. Tím je správně vytvořen jak vodorovný, tak svislý úsek pro tvorbu trasy na stěně.

Nyní je potřeba v půdorysu dané úseky lávky zarovnat na stěnu. Poté je možno vynášet tvarovky kabelových lávek jednotlivě a pomocí zarovnání vytvářet trasu. Druhou možností je trasovat přímo z konektorů rovných úseků. Zde je potřeba dát pozor, protože dochází k překlopení rozměrů lávek šířky a výšky viz. obrázek.

Všechny tvarovky mají u sebe symboly otáčení v obou směrech. Pomocí nich lze trasu vytvářet přesně podle představ.

Pro správnost je doporučeno lávky nespojovat pomocí trasování, ale jen zarovnávat a skládát pomocí samostatných tvarovek, protože při následné úpravě stávajícího systému dojde k přetočení lávek opět rovnoběžně s půdorysem.

Spojení systému je podstatné pouze z hlediska rychlého dimenzování. Vzhledem k tomu, že kabelové lávky nemají typ systému (jako potrubí nebo trubky), a jednotlivé systémy se určují pomocí instančního parametru Typ služby, nezachování konektivy specifikace lávek práci nezpomaluje.

Shrnutí

Vertikální kabelové lávky je dlouhodobá problematika, která nezaznamenává žádný vývoj. Jejich modelování se skládá ze tří kroků. Překlopení a odvazbení lávky od asociovaného podlaží, zarovnání na vertikální plochu a samotné skládání lávek. Vertikální lávky je vhodné nespojovat, aby nedošlo při editaci k překlopení lávek.

print

S CAD softwary jsem se poprvé setkal z pohledu strojaře, a to s AutoCAD a SolidWorks již na střední škole. Tyto zkušenosti jsem zúročil při studiu Fakulty stavební na ČVUT a SolidWorks vyměnil za Revit. Znalosti BIM softwaru jsem následně použil v ateliéru v Humpolci. Informačnímu modelování jsem se věnoval v bakalářské i diplomové práci. Pro dokončení diplomové práce, zabývající se problematikou informačního modelování elektroinstalací, jsem byl sbírat zkušenosti na univerzitě v Seoulu, Jižní Korea. Několik let působím jako lektor v Autodesk Academia Silicon Hill, kde pomáháme studentům rozšířit znalosti v programu Revit. V současné době se věnuji implementacím informačního modelování v oblasti TZB.

Napsat komentář