proBIM

Konference proBIM 2024

Po roce se opět konala odborná technická konference proBIM – BIM prakticky a bez příkras. 13.6.2024 jsme se sešli v prostoru Home of AV ve Voděrádkách u Říčan, abychom se celý den věnovali povídání o BIM, CDE, datových standardech atd. Pojďme se nyní za tímto dnem společně ohlédnout.

 

Po příjezdu posluchače přivítala snídaně, která se podávala v prostorách kavárny a která zkrátila čekání na začátek dopoledního bloku. Ke snídani si posluchači mohli dát výbornou kávu přímo z kavárny. Poté, co všichni dorazili, začaly dopolední přednášky.

 

Dopolední blok

Dopolední program zahájil Rudolf Vyhnálek a Petr Vlček, kteří přivítali posluchače, představili sebe a své firmy, cadconsulting a ATV Group, a pronesli úvodní slovo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na úvodní slovo navázala přednáška Tomáše Lendvorského z Autodesku na téma Autodesk Construction Cloud. Tato přednáška neměla za cíl představení Autodesk Construction Cloudu jako takového, ale spíš představovala vizi cloudového řešení společnosti Autodesk.

Následovala přednáška Leoše Svobody zastupujícího czBIM, který posluchačům přiblížil Novinky v legislativě a zákoně o BIM.

Ve stejném duchu se nesl i následující příspěvek od Kateřiny Schön, z agentury ČAS, která informovala o Novinkách v Datovém standardu staveb a dokumentech BIM.

 

Následovala první pauza na kávu, která posluchačům umožňovala nejen posilnění se v kavárně kávou a menším snackem, ale také jim dávala možnost seznámit se mezi sebou a sdílet spolu jejich zkušenosti s BIM.

 

Po přestávce posluchači vyslechli přednášku od Ivany Matějkové, která se zabývala Aktualitami z buildingSMART International.

Následovala přednáška na téma Skenování budov v praxi, kterou si připravili Jiří Toul a Kamil Riedl, zástupci firmy AVT Group, v jejíchž prostorách se konference konala. V této přednášce se s posluchači podělili o své zkušenosti z této oblasti a rozdali cenné rady.

Tento blok zakončil František Pecháček, opět z AVT Group, s přednáškou na téma AR jako nástroj pro kooperativní práci.

 

Po dopoledním bloku přišel na řadu oběd. Bylo na výběr z řady jídel – například z kachny s bramborovými lokši a zelím, roast beefem s gratinovanými bramborami a lososem marinovaným v asijských bylinkách s rýží. Ke kávě si posluchači mohli vybrat z velké řady zákusků.

 

Odpolední blok

Po obědě a kávě se pozornost opět přestěhovala na samotný program. Posluchači se rozdělili do jednotlivých skupin podle svého zaměření – projektanti, realizátoři a investoři a správci. Pro tyto 3 skupiny byly připraveny 3 prostory pro přednášky přes velký sál až po útulné podkroví nad kavárnou.

 

Investoři a správci

Část pro Investory a správce zahájil Václav Černý svým příspěvkem o Přípravě na CDE. Václav začal svou přednášku tím, že posluchačům vysvětlil, co to vlastně je to CDE a představil jeho přínosy. Nezatajil ani rizika, která mohou nastat při přestupu právě na využití CDE systému. Řekl posluchačům, jak se připravit na CDE, proč by ho měli chtít využívat a co je potřeba udělat před jeho spuštěním.

Václava následně vystřídala dvojice přednášejících, a tou byly Lenka Koubová a Kristýna Velikovská. Společně si vybraly téma nové cloudová platformy od Autodesku, která se jmenuje Tandemu. Přednášku začala Lenka, posluchačům vysvětlila, co je to digitální dvojče a proč se o něm vůbec zmiňuje – Autodesk Tandem totiž slouží jako platforma pro jeho správu. Následně provedla posluchače klíčovými kroky k tomu, aby si v Tandemu vytvořili funkční model a ukázala uživatelské rozhraní Tandemu a možnosti práce v něm. Po té předala slovo Kristýně, která navázala s důvody, proč Tandem využít a tyto důvody vysvětlila na projektech ze světa, na kterých byl Tandem již nasazen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po Lence s Kristýnou přebral slovo Rudolf Vyhnálek s tématem Od realizace ke správě. V této sekci se během jeho prezentace strhla debata o zasmluvnění BIM projektů, jelikož plno posluchačů už s tímto mělo své zkušenosti a měli se o co podělit, popřípadě se zeptat.

 

Krátká pauza na občerstvení donutila Rudu ukončit plně rozvinutou diskuzi a věnovat posluchačům pár minut oddychu.

 

Po pauze dostala svůj prostor Yulia Shvets se svým tématem o Inovativním řešením pro správu. Yulia mluvila o trendech ve správě – o CAFM systémech, IoT a dalších systémech, které jsou určené pro správu. Zmínila, že inovativní řešení pro správu začíná u naskenování objektu pomocí laserscanu a může vést až k využití umělé inteligence. Mluvila o příkladech a přínosech využití těchto systémů a popsala jejich uplatnění ve správě.

Následně Yulii vystřídal Filip Sládeček, který promluvil o Úspěšném BIM projektu z pohledu zadavatele. Filip v tomto příspěvku popsal správnou posloupnost dokumentů ohledně BIM projektu, ale také ukázal aktuální realitu v Česku. Zopakoval, co je to LOD a jaké stupně má, které prvky se běžně nemodelují, proč je důležité mít v projektu klasifikační systém a co to je ten datový standard. V závěru prezentace předal rady, jak mít úspěšný BIM projekt.

 

Projektanti

Projektanti zůstali ve velkém sále, kde odpolední program zahájila Lenka Koubová se svou přednáškou o Autodesk Formě. Lenka ve své přednášce seznámila posluchače s tím, k čemu vůbec je tento nástroj dobrý, jaké analýzy se v něm dají dělat a svou přednášku zakončila ukázkami projektů ze světa, ve kterých již byla Forma využita a shrnutím výhod, které architektonické studia viděli ve využití Formy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po Lence přišel na scénu Tomáš Beránek se svou ukázkou Automatizace tvorby modelu v Revitu. Tomáš ukázal posluchačům, jak si zjednodušit práci využitím nástrojů z CCtools a CCapps. Ukazoval například jak vytvořit model pomocí souřadnic v Excelu, jak umístit rodiny na terén, uložit trubky pod terén v určité vzdálenosti od něj a jak umístit rodiny na strop.

Na Tomáše navázal svou přednáškou Filip Sládeček, který zůstal na stejné notě jako Tomáš a posluchačům ukázal Tipy a triky v Revitu. Filip rozdal cenné rady, jak si zjednodušit a zrychlit práci na svých modelech a projektech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po Filipově příspěvku přišla na řadu další přestávka na kávu, aby projektanti mohli vstřebat nabyté vědomosti a popovídat si o nich buď mezi sebou a nebo s našimi konzultanty, kteří byli po celý den k dispozici na místě a byli připraveni se posluchačům věnovat.

 

Přestávku ukončila Nina GáťováArtemem Polevshchikovem, kteří posluchačům přednesli příspěvek o Speckle a konverzační AI. Svou přednášku začali představením samotného Specklu, jeho klíčových vlastností a schopností a jak se dá využít v praxi. Svou prezentaci zakončili praktickými ukázkami využití Specklu.

Na následujícím videu posluchače seznámila Lucie Mokrá s tím, jak probíhá školení buildingSMART s CC a jaké zkušenosti jsme s tímto školením získali. Jestliže si chcete zjistit více informací o tomto kurzu, klikněte zde.

Po vstupu od Lucie se vrátil zpět na scénu Tomáš Beránek, který tento blok zakončil svou přednáškou s názvem Nejčastější chyby při exportu do IFC a jak se jim vyvarovat. Tomáš předával posluchačům naše zkušenosti s exportem do IFC. Dále byly ukázány chyby, se kterými jsme se jako CC setkali. Díky tomuto již posluchači o těchto chybách ví a až jim nastanou během jejich projektů, nebudou muset tápat a ztrácet čas hledáním řešení. Svou přednášku Tom zakončil představením novinek v IFC 4.3.

 

Realizátoři

Souběžně s předchozími bloky běžely přednášky určené pro realizátory.

Tento blok zahajoval Rudolf Vyhnálek s tématem Od realizace ke správě. Ruda představil samotné BIM a jaké benefity přináší. Dále se věnoval BIM projektům ze smluvního hlediska, což je momentálně aktuální téma, které se mezi posluchači setkalo s velkým zájmem. Přednáška pokračovala částí BIM v realizační fázi, Ruda poradil jak na model skutečného provedení a svou přednášku zakončil zmínkou o normách, standardech a legislativě, o čemž posluchači slyšeli více informací v dopoledním bloku.

Následující příspěvek opět patřil tématu buildingSMART s CC od Lucie Mokré.

Posledním tématem před přestávkou na kávu a malý snack byl Speckle a konverzační AI od Nina GáťováArtemem Polevshchikovem, které jsme si více popsali už v bloku projektantů, ale toto téma bylo zajímavé i pro realizátory.

 

Následovala přestávka na kávu.

 

Po přestávce na program navázal Václav Černý se svou přednáškou o Laserscanu. Václav se ve svém příspěvku věnoval především porovnání skenování pomocí stacionárního skeneru, mobilního skeneru a skenování mobilním telefonem. Ukázal posluchačům výsledky porovnání těchto možností a rozdal doporučení, které prostory je nejlepší čím skenovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následně přebral slovo Matěj Šilhán, který přispěl do programu přednáškou o Zemních pracech v BIM. Matěj posluchače seznámil s možností využití Civilu 3D pro zemní práce. Svou prezentaci zakončil videem, ve kterém ukazoval, jak v Civilu zjistit množství výkopů, zásypů a jak vykreslit hmotnici.

Matěje u řečnického stolku vystřídal opět Václav Černý a mluvil o Přípravě na CDE. Toto téma jsme si již shrnuli v bloku Investorů a Správců.

 

Rozdělení přednášek do jednotlivých bloků dle zaměření vytvořilo komornější atmosféru a posluchači se nebáli pokládat dotazy k přednášce, kterou právě vyslechli. Věříme, že i díky tomuto pro ně byla celá konference velmi přínosná.

 

Doprovodný program

Během celého dne si mohli posluchači vyzkoušet procházku v modelu pomocí virtuální reality, kterou si pro ně připravil Filip Sládeček. Pro některé to byla jejich první příležitost, jak se s virtuální realitou seznámit, někteří této možnosti už mohli využít na minulém ročníku proBIMu.

Dalším doprovodným programem byl AR jako nástroj pro kooperativní práci, který si pro účastníky konference připravil František Pecháček.

 

Závěr konference

Celou konferenci zakončil příspěvek od Petra Vlčka, který nás vzal na procházku celým areálem Home of AV. Příspěvek se věnoval Recyklaci v architektuře a dozvěděli jsme se, že velká část areálu byla postavená právě díky recyklaci. Odtokové žlaby pocházejí z oprav D1, hlediště v letní scéně Dejvického divadla z nevyužitých spiroll panelů, či obklad fasády z odřezků plechu. Nejednoho účastníka tato prohlídka velmi zaujala a zůstal koukat, co se dá vymyslet s trochou nepotřebných věcí. Jestliže by Vás zajímalo, jak areál vlastně vypadal, můžete se podívat zde, přímo na stránky Home of AV.

 

S posluchači se nakonec rozloučil náš Rudolf Vyhnálek, poděkoval jim za to, že se přijeli na konferenci podívat.

 

Poděkování

Myslím, že poděkování by mělo zaznít i na konci tohoto obsáhlého reportu. Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům za to, že za námi vážili cestu a rozhodli se s námi strávit svůj den. Děkujeme i za jejich dotazy a příspěvky do diskuze, myslíme si, že právě toto udělalo konferenci jedinečnou.

print

Poprvé jsem se s Revitem setkala během svých studií na ČVUT, Fakultě stavební v Praze, kde jsem se mu věnovala dva semestry ve volitelných předmětech. Zaujal mě natolik, že jsem se rozhodla ho využít v diplomové práci a téma jsem volila tak, aby to bylo možné. Už během školy a následně i po škole jsem pracovala v projekční kanceláři, kde jsem se věnovala stavařině, hlavně pak rekonstrukcím škol. V té době a v té konkrétní kanceláři se ale Revit nijak nevyužíval a já jsem se mu chtěla věnovat. Když pak přišla příležitost pracovat právě v Cadconsultingu, moc dlouho jsem neváhala a přidala jsem se k týmu. Ze začátku pro mě bylo vše výzvou – přechod ze stavařiny do týmu TZB, modely na úplně jiné úrovni, než jsem byla zvyklá ze školy. Na Cadconsultingu mám ale ráda, že se zde člověk neustále rozvíjí, má se od koho učit a cítí podporu ve svém rozvoji. Momentálně se věnuji implementacím Revitu, výrobě rodin a modelařině.

Napsat komentář