proBIM

Konference proBIM 2023

BIM prakticky a bez příkras! Společnost cadconsulting uspořádala další ročník odborné technické konference proBIM, tentokrát v brněnském hotelu Passage. V rámci této události se ve středu 24.05.2023 sešlo 110 příznivců BIM technologie, jejichž hlavní misí bylo nabytí a sdílení technických a praktických zkušeností.

BIM Komunita

Konference proBIM 2023 byla zahájena úvodním slovem Rudolfa Vyhnálka, jednatele společnosti cadconsulting, který srdečně přivítal všechny účastníky konference, sestávající z oborné veřejnosti, projektantů a architektů, zástupců stavebních firem a developerů využívající BIM řešení Autodesk, a také významných hybatelů a tváří BIM komunity.

Součástí úvodní řeči bylo nejen představení letošního ročníku konference. Rudolf Vyhnálek mimo jiné nastínil směřování oboru, přípravu standardizace, ale také vyzval k diskuzi a sdílení zkušeností – což se na konferenci zdárně uskutečnilo. Během celého dne byly také k dispozici stánky, kde si účastníci mohli vyzkoušet využití VR při představení modelů nebo technologii rozšířené reality.

Podporou navázání bližší spolupráce a vztahů v rámci BIM komunity se staly také coffee breaky, nazvané příhodně jako fika. Slovo fika, pocházející ze švédštiny, totiž představuje přestávku na kávu v podobě posezení s přáteli nebo konverzaci s kolegy. A jelikož ke kvalitně strávenému času plného vzdělávání neodmyslitelně patří také dobré jídlo a pití, byla konference provázena vybranými pokrmy cateringu hotelu Passage a večerní program doplněn lahodnými víny z Vinařství Horák.

Přednášky

Po úvodním slově „BIMátora doktóra Rudolfa” přišla na řadu prezentace Tomáše Lendvorského v podání Rudolfa Vyhnálka s představením vývoje platformy a nových řešení pro budoucnost stavebnictví společnosti Autodesk, se zaměřením na spolupráci ve všech fázích modelování či výstavby. Po prezentaci novinek Autodesku se s účastníky vzdáleně spojil Jan Baxa ze společnosti CA IMMO, který hovořil o tématu BIM ve facility managementu. První blok přednášek zakončila Kateřina Schön z Agentury ČAS svou prezentací zaměřenou na implementaci, pokroky a výzvy DSS (Datového standardu staveb) a klasifikační systém CCI (Construction Classification International) v českém prostředí.

Druhý blok přednášek rozdělil účastníky do dvou skupin na zájemce o témata architektury, stavebnictví a MEP a zájemce o přednášky v oblasti dopravy. V první skupině přednášek AS+MEP vytvořil Václav Černý prostor pro diskuzi, která byla zaměřena na problematiku využití BIM modelů pro realizaci stavby s ohledem na kvalitu a informační naplněnost modelů. Dále pak upozornil na úskalí vznikající při předání modelů mezi projekční a realizační fází. Na Václavovu přednášku navázal Roman Voráč společně s Lucií Mokrou, kteří představili mezinárodní organizaci BuildingSMART a uplatňování otevřených standardů informačního modelování staveb. První skupinu přednášek uzavřela dvojice vývojářů Jiří Horák a Dominik Krajíček, kteří představili praktické využití nejnovějších aplikací v CCtools, nástroje Automatické kopírování, Generátor schémat a Krmítko.

Druhá skupina přednášek byla zahájena přednáškami Jany Gottvaldové, které se věnovaly tvorbě modelů dopravních staveb ve čtyřech stupních PD, datovému standardu, informační struktuře a úrovni detailu pro jednotlivé stupně PD a to ve vztahu k Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Jana poté představila speciální doplněk SG bridge pro návrh mostních konstrukcí v rámci Autodesk Revit. Skupinu přednášek o dopravních stavbách následně uzavřel Dan Kučera uvedením možností koncepčního plánování, které projektantům nabízí Autodesk Infraworks, a jejich srovnání s nástroji pro tvorbu silnic a železnic.

Workshopy

Konference proBIM 2023 nabídla účastníkům v odpoledním bloku tři skupiny workshopů, jejichž rozdělení bylo označeno planetami Merkur, Venuše a Země dle sálů hotelu Passage. Účastníci proto mohli zažít pomyslné meziplanetární BIM cestování. Workshopy byly koncipovány tak, aby si účastníci odnesli nejen teoretické, ale také praktické zkušenosti z vybraných témat, a proto si jednotlivá řešení vyzkoušeli na místě využitím připravených datasetů a platformy Autodesk Revit.

Na planetě Merkur se konal workshop zaměřený na energetickou analýzu Revit Insight vedený Vladislavem Sveshnikovem a Filipem Klimešem. Na tomto workshopu se účastníci mohli setkat s problematikou nastavení a výpočtu energetického modelu a možnostmi optimalizace návrhu, beta verzi výpočtu uhlíkové stopy a nástrojem pro sluneční analýzu . Vladislav a Filip poté navázali workshopem představujícím využití dat z analytického modelu pro vypočet tepelných ztrát objektu v programu PROTECH TV22. Filip Sládeček poté představil práci s kategoriemi v Revitu, jejich rozdíly a možnosti jejich využití.

Workshopy planety Venuše zahájil Filip Sládeček tématem Real time rendering/VR, který byl určen účastníkům, kteří chtěli své Revit modely převést do fotorealistické podoby, ať už pro prezentaci klientovi, nebo pro prohlídku v prostředí virtuální reality. Účastníci si s sebou přinesli svůj model, který byl v rámci workshopu zkrášlován za použití softwaru využívající technologii renderování v reálném čase (real time rendering). V průběhu celého dne konference si pak mohli jednotlivé modely procházet v prostředí virtuální reality u VR stánku a vyzkoušet si tak všechny hlavní benefity těchto technologií. Další workshopy na Venuši vedla Nina Gaťová, která účastníkům představila témata Revit, Dynamo a AI a dále laserscannování. Na workshopu byla diskutována stále populárnější téma AI a často kladenou otázku “Jak může projektantům, architektům, stavbařům… umělá inteligence usnadnit život?” a předvedeny příklady využití AI při práci v Revitu. Účastníci si pod jejím vedením prošli také kompletním cyklem mračen, od možnosti pořízení na různých strojích (dron, ruční skener, statický skener) přes workflow a důležitost postprocessingu.

Planeta Země nabízela workshopy se zaměřením na téma BIM managementu, které se nesly v duchu hojných diskuzí ze všech úhlů pohledu – ať už z role projektanta, zhotovitele nebo developera. První workshop pod vedením Adama Stančíka předvedl možnosti exportu z Revitu 2023 do schématu IFC, mapování revitích kategorií na IFC třídy a typy a nastavení exportu tak, aby se v rámci IFC zobrazily vybrané části geometrie modelu, dále aby se zobrazily všechny nebo pouze vybrané informace modelu nebo export parametrů, aby se jejich originální názvy zobrazily například v parametrech v jiném jazyce. Na tento workshop navázala Lucie MokráTomášem Beránkem, kteří představili možnosti využití nativních nástrojů Revit pro kontrolu kolizí, a to včetně jejich specifik a omezení. Společně představili také další softwary pro kontrolu kolizí, jejich vzájemné srovnání a možnosti následného zobrazení kolizí zpět v Revitu. Workshopy na planetě Zemi poté uzavřel Adam Stančík tématem společného datového prostředí (CDE) Autodesk Construction Cloud z pohledu uživatele, ale i správce CDE nebo správce projektu.

Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům a partnerům konference, jmenovitě generálnímu partnerovi, společnosti Sudop Group a.s., společnosti Autodesk, Odborné radě pro BIM, FM Journalu a v neposlední řadě spolupořadateli, společnosti Sekurkon. Především díky Vám se proBIM 2023 tolik vydařil. Těšíme se na další setkání!

Pořadatelem konference proBIM je společnost cadconsulting, která se zabývá nejen konzultační činností v oblasti BIM, modelováním a BIM managementem. Mimo jiné se společnost podílí na přípravě standardizace BIM v České republice, je členem spolku Odborné rady pro BIM (czBIM) a participuje na projektech ČAS.

print

Kristýna vystudovala vodařinu na VUT v Brně a působila několik let jako projektant vodohospodářských staveb. Její nejsilnější zájem je však šťourat se v možnostech, jak si zefektivnit práci, a nejlépe pak všechny zkušenosti předávat ostatním. BIM přístup je pro ni nekonečný zdroj informací. V rámci brněnského TZB týmu se věnuje modelování a tvorbě rodin v Revitu.

Napsat komentář