Statika

Konstrukční analytická automatizace – převod analytického modelu na fyzický

V předchozích dvou článcích jsme si ukazovali, jak získat analytický model. Jako první jsme vytvářeli tento model pomocí analytických prutů a desek. Následně jsme zkoušeli zhotovit analytický model z fyzického pomocí analytické automatizace, ten najdete zde. Dnes si ukážeme jak udělat z prvního případu, analytického modelu zhotoveného modelováním pomocí analytických prutů a desek, model fyzický.

Edit: V článku je využíváno pojmů „Analytický prut“ a „Analytický panel“. V nejstarší verzi Revitu 2023 byly využívány pojmy „Analytický prut“ a „Analytická deska“.

Ve verzi Revitu 2024 se nachází v tomto nástroji chyba, kterou ukážu na konci článku.

Jak vypadá skript tentokrát?

Minule jsme si už říkali, že celá analytická automatizace je založena na Dynamo skriptu. Ten má v sobě i tentokrát zahrnuto veškeré nastavení, které funkci zadáváme. Pracuje opět na základě kategorií prvků. Z analytických prutů vyhotoví „Rámové konstrukce a sloupy“ a z analytických desek se stanou „Stěny a podlahy“.

Příprava analytického modelu

Než se pustím do samotného převedení analytického modelu na fyzický, zkontroluji si, že mám v prutech a deskách zvolen průřez, resp. tloušťku desky. Z těchto údajů bude následně funkce vycházet při převodu modelu.

Analytická automatizace

Po spuštění funkce, která se nachází na kartě „Analyzovat“ pod „Konstrukční analytický model“, na nás opět vykoukne okno, které se nás ptá, jakou analytickou automatizaci chceme využít tentokrát. Pro účely tohoto článku teď zvolíme první možnost – „Analytické na fyzické pro budovy“.

Nastavení analytické automatizace

Po této volbě po nás bude chtít funkce projít nastavení.

Vyberte analytické prvky – tady po nás Revit chce vybrat analytické prvky, které chceme převádět.

Aktualizujte geometrie asociovaných fyzických prvků – udává, zda se při aktualizaci má změnit i geometrie asociovaných fyzických prvků.

Aktualizujte parametry asociovaných fyzických prvků – udává, zda se při aktualizaci má změnit i parametry asociovaných fyzických prvků.

Zachovejte nastavení spojů asociovaných fyzických prvků při aktualizaci – zachování aktuálně nastavených spojů při aktualizace.

Vygenerujte výchozí spoje mezi prvky – umožňuje automaticky spojit prvky v jejich průsečících.

Vytvořte otvory ve stěnách a podlahách – automaticky vytvoří otvory na základě analytických otvorů.

Spuštění funkce a výstupy

Po dokončení nastavení jsem klikla na spustit.

Po spuštění funkce se nám zobrazí výstupy, ve kterých se můžeme dočíst, že skript proběhl bez chyby. Následně vidíme, na jaké prvky byl proveden převod.

Výsledný model

Po skrytí ve „Zobrazení/viditelnost“ analytických uzlů, prutů a panelu jsem dostala tento model.

Chyba skriptu v Revitu 2024

K dnešnímu dni, 12.5.2023 a i ke dni editace článku 6.6.2023, nelze tuto analytickou automatizaci spustit nad verzí Revitu 2024. Revit hlásí chybějící balíček Dynamo skriptů „AnalyticalAutomation“ ve verzi 1.0.0 a bohužel ani při snaze tento balíček stáhnout ho Dynamo nenajde. Možná bude rozřešeno na fóru zde.

Závěr

Pomocí této funkce můžeme z analytického modelu jednoduše vygenerovat model fyzický.

print

Poprvé jsem se s Revitem setkala během svých studií na ČVUT, Fakultě stavební v Praze, kde jsem se mu věnovala dva semestry ve volitelných předmětech. Zaujal mě natolik, že jsem se rozhodla ho využít v diplomové práci a téma jsem volila tak, aby to bylo možné. Už během školy a následně i po škole jsem pracovala v projekční kanceláři, kde jsem se věnovala stavařině, hlavně pak rekonstrukcím škol. V té době a v té konkrétní kanceláři se ale Revit nijak nevyužíval a já jsem se mu chtěla věnovat. Když pak přišla příležitost pracovat právě v Cadconsultingu, moc dlouho jsem neváhala a přidala jsem se k týmu. Ze začátku pro mě bylo vše výzvou – přechod ze stavařiny do týmu TZB, modely na úplně jiné úrovni, než jsem byla zvyklá ze školy. Na Cadconsultingu mám ale ráda, že se zde člověk neustále rozvíjí, má se od koho učit a cítí podporu ve svém rozvoji. Momentálně se věnuji implementacím Revitu, výrobě rodin a modelařině.

Napsat komentář