Modelování podlah v Revitu vyžaduje velké množství času. Může za to absence nástroje, který by uměl automaticky detekovat obrys místností (podobně, jako to umí nástroj pro podhled), avšak i skutečnost, že hranice podlahy zpravidla 100% nekopíruje obrys místnosti. Vytvoření hranic je tak poměrně úmorná činnost. Naštěstí ale taková, kterou lze zautomatizovat a pomocí aplikačních nástrojů značně urychlit. Proto vznikl nástroj, který umožňuje bez zdlouhavého klikání generovat v místnostech podlahy, jejichž tvar zohledňuje i polohu, rozměry a pozici dveří v otvoru.

Použití

Pro fungování aplikace je nutné mít v modelu vytvořeny místnosti a jednotlivé typy podlah. Po označení místnosti a spuštění nástroje se objeví dialogové okno, ve které je možné definovat Typ podlahy a její výškové odsazení od úrovně podlaží. Po potvrzení se v dané místnosti vytvoří zadaná podlaha. V místě dveří se v závislosti na jejich pozici náčrt upraví a dotvaruje i pode dveřmi.

Pokud je v místnosti již existující podlaha, nástroj zaznamená kolizi, zobrazí, o jakou místnost a podlahu se jedná a nabídne následující řešení: 

   1. Ponechat stávající podlahu
   2. Vymazat původní podlahu a vytvořit novou
    • Užitečné řešení, pokud se v průběhu modelování změnily dispozice a je žádoucí podle nich upravit i podlahy.
    • Může se stát, že nově vygenerovaná podlaha zasahuje do nosné stropní desky pod ní (ta je modelována také nástrojem Podlaha). V tomto případě by aplikace nosnou konstrukci odstranila, což není žádoucí. Je zde proto pojistka, která spočívá v porovnání plochy nové podlahy s plochou té původní. Pokud je původní podlaha dva a více krát větší, nástroj na to upozorní. Kromě toho je zde zobrazen název typu podlahy a její ID.
   3. Ponechat původní podlahu a vytvořit novou
    • Toto řešení je využitelné například u vytváření podlah v jiných fázích projektu a nebo pokud o vzniklé kolizi víme a chceme ji zachovat. 

Pokud při spuštění nástroje není označena žádná místnost, vygenerují se podlahy ve všech místnostech projektu. V ojedinělých případech se může stát, že nástroj z různých důvodů nezvládne podlahu vytvořit. V těchto situacích aplikace nahlásí, o jaké místnosti se jedná. Kromě toho aplikace nabídne export reportu v podobě textového dokumentu s výpisem názvů, ID a podlaží těchto místností.

V praxi je aplikace nejlépe využitelná v kombinaci s výkazy místností. Pokud jsou totiž místnosti pojmenovány, případně je evidován některý parametr, podle kterého lze rozhodnout, jaký typ podlahy má být přiřazen, lze je v tabulce seskupit a hromadně vybrat. Tímto postupem lze snadno docílit toho, že nástroj například do všech koupelen vytvoří podlahu s keramickou dlažbou. Při testování aplikace na poměrně velkém projektu bytových domů, se podařilo vygenerovat přibližně 800 podlah během jedné hodiny. Bez aplikace by se taková úloha pravděpodobně nedala zvládnout ani během celého pracovního dne.

Závěr

Práce a navrhování ve 3D prostoru s sebou nese mnoho výhod. Bohužel ale existují činnosti, které je nutné pro komplexnost modelu řešit,a běžný projekt se tak bez nich neobejde. Mezi takové činnosti patří právě tvorba podlah. Nástroje CCtools vznikají proto, aby zautomatizovaly i takové úkony a ušetřený čas mohl být využit například pro samotný návrh, nikoli rutinní činnost spojenou s projektováním.

print

3 Responses

 1. Tereza Kadidlová

  Dobrý den, je nějaká šance, aby byla možnost vybrání, kam se nika přidá pod dveřmi? Nyní nám to vytváří podlahy přesně opačně (v rámci dveří), než bychom chtěli. Niku pod dveřmi započítáváme k podlaze tam, kde se neotevírá křídlo. Nyní CC tools to dělá opačně a logicky mi to nepřijde správné, jelikož se nám sejdou i různé podlahy v rámci chodby například. Děkuji za informaci.

   • Tereza Kadidlová

    Dobrý den, přišli jsme na to, upravili jsme si bod výpočtu místnosti ve správným směru v rodině dveří, poté to funguje skvěle!

Odpovědět