Konference

czBim- BIM a parametrické navrhování – report ze semináře

Nový rok CzBim odstartoval 12.1.2023 seminářem na téma BIM a parametrizace. Za cadconsulting jsme tam měli účastníka a tak vám můžeme říci, jak seminář probíhal a souhrn informací, které jsme se dozvěděli.

Na semináři vystoupilo 6 řečníků a odprezentovalo 5 prezentací. Řečníci jmenovitě byli: Lukáš Vacík (CASUA), Ondřej Tomšů a Lukáš Janda (Archcom + RTS), Petr Matyáš (Di5 ARCHITEKTI INŽENÝŘI S.R.O.), Pavel Vlasák (AFRY CZ), Adam Lagner (MFS Dx). Každá prezentace byla zaměřena na důležitost a využitelnost parametrizace spojené s BIM v jednotlivých společnostech zaměřených na různé oblasti od návrhu pozemních staveb přes dopravní stavby až po rozpočty.

Proč je parametrizace důležitá?

Přestože prezentace byly multioborové a každý z řečníků se věnuje různým částem stavebnictví jednohlasně se shodují, že parametrizace je velmi významná po celou dobu návrhu ve všech výkonových fázích, resp. stupních projektové dokumentace.

Využití skriptů a doplňků do software je nedílná součást, protože zefektivňují samotné projektování, ať už časově nebo finančně. Mylná představa o parametrizaci je, že se jedná „jen“ o návrh. Není tomu tak. Za parametrizaci se považují jakékoli automatické úpravy vstupních údajů na základě proměnných.

Jak parametrizovat?

Je důležité, aby projektanti znali možnosti, které by jim mohly zefektivnit jejich pracovní činnost. Následně si mohou vytvořit požadovaný skript samy nebo využít jiné dostupné možnosti. Samotné software ani zdaleka nedokážou vše, co by mohlo pomoci zautomatizovat workflow a proto jsou nezbytné doplňky resp. skripty, které to „udělají za nás“. Možností je nespočet a záleží na jednotlivých profesích, které z těchto možností implementují do svého zažitého workflow.

Které doplňky a skripty používají firmy?

Doplňků, které byly na semináři zmíněné je mnoho. Jsou to PyRevit,CCTools, DiRoots, T4R, Holixa, Rhino plugin a další. Skripty, které jednotlivé společnosti využívají, jsou zaměřené například na Vytvoření pracovních sad v Revitu pomocí Excelu, spojení několik parametrů do jednoho, vytvoření výkazů do XLS, posun popisek na výkrese, flatmix založený na hmotě, parametrizace hmoty dle osvětlení a dle výhledů. Všechny skripty, které využívají jsou vytvořené pomocí dynama nebo grasshoperu.

Pokud byste měli zájem o naše doplňky naleznete je zde, zaměřujeme se i na vývoj a skriptování. Více informací na našich stránkách zde.

print

Nina je součástí architektonicko-stavební části v Praze. Věnuje se konzultacím, tvorbě modelů a rodin. Vystudovala obor Architektura a Urbanismus na Fakultě architektury ČVUT v Praze. S Revitem začala pracovat už v prvním ročníku na vysoké škole a uchvátil ji natolik, že se rozhodla mu věnovat i po dokončení magiterského studia.

Napsat komentář