Konference

Naše dojmy z konference BIM DAY 2019

Spouta zajímavých přednášek, diskuzí a workshopů a propojování čím dál většího počtu odborníků. O tom byla již tradiční konference BIM DAY 2019 pořádaná organizací czBIM.

Rostoucí komunita

Letos se po mnoha letech konference přesunula do nových prostor. Kapacitně již nedostačující tradiční místo v Národní technické knihovně (NTK) v Dejvicích letos vystřídaly velkorysé prostory PVA EXPO v pražských Letňanech.

I tento fakt ilustruje neustále rostoucí zájem odborné veřejnosti o problematiku informačního modelování. BIM DAY patří mezi nejstarší konference věnující se problematice informačního modelování, které se v České republice konají. Letos proběhl již devátý ročník a program byl opět nabitý. Od ranních hodin až do večera probíhaly přednášky, workshopy a diskuze. Celý program byl již tradičně zakončen neformálním setkáním u sklenice piva Open beer party.

Komunita odborníků věnujících se digitalizaci a BIM ve stavebnictví se potřebuje pravidelně setkávat, aby se seznámila s novými trendy, postupy a dalším vývojem a konference BIM DAY patří ke klíčovým místům pro tato setkávání.

Dopoledne ve znamení přednášek

Dopolední blok přednášek

Dopolední blok přednášek začal pozvolně seznámením s problematikou BIM a pokračoval představením Koncepce Digitálního Česka ve stavebnictví vládním zmocněncem Vladimírem Dzurillou, po kterém následovalo rámcové vysvětlení digitalizace stavebního řízení prezidentem ICT UNIE Zdeňkem Zajíčkem. Během průběžně probíhajících diskuzí došlo také k většinové shodě zúčastněných na nezbytnosti větší podpory ze strany státu při přechodu na metodiku BIM u nadlimitních veřejných zakázek v roce 2022. Velmi poutavou byla také simultánně tlumočená přednáška Stephena Hamila o praktických zkušenostech z Anglie, kde mluvil také o přínosech klasifikačního systému Uniclass.

Odpolední program

Ihned po obědě probíhala moderovaná diskuse za účasti předních představitelů BIM a digitalizace, která byla zajímavou součástí celé konference. 

Odpolední moderovaná diskuze

Tuto diskuzi moderoval Roman Voráč, člen představenstva czBIM a ředitel technického rozvoje Sudop Group. Mezi diskutujícími vystoupili: Michal Mejstřík, profesor ekonomie Univerzity Karlovy v Praze, IES FSV UK, Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot z MPO, Jaroslav Nechyba, ředitel Odboru Koncepce BIM z České agentury pro standardizaci (ČAS), Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Petr Matyáš, předseda spolku czBIM a Ladislav Bukovský, předseda výboru Oblastní kanceláře Praha z ČKAIT.

Čerstvá témata

Workshop společnosti LIKO-S

Závěrečná část konference byla věnována workshopům, praktickým ukázkám jednotlivých projektů, detailnímu užití klasifikačního systému SNIM, nebo facility managementu. Mezi zajímavé projekty určitě patřil automatizovaný návrh příčkových systémů LIKO-S s návazností na výrobu z dílny společnosti cadconsulting s.r.o., nebo využití BIM v oblasti inženýrských staveb a rozpočtů.

Solidní servis

Zázemí konferenčních prostor umožňujících snadný networking

Organizační tým je třeba pochválit za informační servis. Prostřednictvím mobilní aplikace bylo možné zjistit většinu potřebných informací, a nebo také klást dotazy přednášejícím. Tím byla elegantně vyřešena moderace a případná nervozita těch v publiku, kterým není příjemné mluvit před tolika lidmi. Jedinou nevýhodou bylo paralelní probíhání odpoledních workshopů. Všichni zúčastnění tak nemohli zachytit veškerá témata, která byla na konferenci k vidění. Témat bylo mnoho a z organizačních důvodů to bylo zřejmě nezbytné řešení.

Celkově se jednalo o velice povedenou akci a my už se těšíme na další ročník!

print

S BIM technologiemi jsem se poprvé setkal na vysoké škole při první architektonické tvorbě v ateliérech. Jelikož bylo potřeba vytvářet 3D model pro vizualizace návrhů, přišlo mi už v té době vhodné využít softwarů, díky kterým jsem byl schopný z 3D modelu získat také potřebnou dokumentaci. V té době jsem začal využívat Archicad, se kterým jsem pokračoval i v další praxi po studiu. S Revitem jsem se seznámil také už při studiích, ale nepředstavoval pro mě tu nejjednodušší cestu, kterou jsem vyžadoval. Nyní ale i tento software využívám dnes a denně k tvorbě BIM objektů, stavebních projektů, nebo TZB projektů a koordinacím.

Napsat komentář