Dopravní stavby

Koncepční návrh železnic v Infraworks – Railway 1. díl

V prvním díle seriálu o koncepční tvorbě železnic v Infraworks se věnujeme základnímu nástroji pro tvorbu železnic, co nám program nabízí. Tímto nástrojem je Railway. V tomto článku se s nástrojem obecně seznámíme a ukážeme si možnosti, co nám nabízí.

Railway

Infraworks nám nabízí ke koncepční tvorbě návrhu svůj základní nástroj Railway. Nástroj nalezneme v záložce Create, v kartě Transportation a v možnosti Railway.

Při volbě nástroje nás Infraworks vyzve v okně SELECT DRAW STYLE k volbě stylu, který budeme nyní modelovat. Základní knihovna Infraworks nám nabízí pouze tři základní styly a to Bridge (most), Railway (trať) a Tunnel (tunel). Výběrové okno nám nabízí možnost fulltextově vyhledávat v seznamu, filtrovat různé kategorie objektů nebo změnit zobrazení nabídky.

Railway – výchozí styl

Bridge – výchozí styl

Tunnel – výchozí styl

Tip pro pohodlnější práci

Karta Transportation nabízí tři základní rychlé volby bez nutnosti otevírat rolovací menu. Pokud nám tyto tři volby nevyhovují, tak můžeme na kartu vložit námi zvolené nástroje. Toho docílíme tím, že zvolíme symbol tří teček u možnosti, kterou chceme přidat jako rychlou volbu do karty. Tyto tři tečky se zobrazí až po najetí kurzorem myši na daný nástroj. Po výběru možnosti Pin to Toolbar se nám nástroj posune na první pozici v dané kartě.

Railway – co nabízí Autodesk

Autodesk bohužel v základní verzi Infraworks nabízí pouze tři výše zmíněné styly pro Railway. Když to porovnáme s tím, že u Silnic nabízí v době, kdy je psán článek, 46 stylů silnic nebo 20 stylů mostů, tak je tato nabídka opravdu chudá. Bohužel ani Country Kits, které jsou oficiálně dostupné od Autodesku (German, Austrian , French , Norway , Sweden , UK) nepřináší další styly pro Railway.

Pokud tedy chceme tento nástroj využívat naplno, tak je nutné si tyto styly vytvořit sami, nebo je získat od někoho, kdo už je vytvořené má.

Tip jak získat další styly

V dalších dílech seriálu si ukážeme, jak nový styl vytvořit a upravit. Chcete si vyzkoušet, jak vypadá Railway s jiným než základním stylem? V cadconsulting jsme připravili několik základních stylů podle českých norem. Pokud o ně máte zájem, tak napište na info@cadconsulting.cz a my vám je pošleme.

Způsob tvorby modelu

Trasa trati je vytvořena pomocí jednotlivých uzlů. Tyto uzly jsou definovány polohou (souřadnice X a Y) a výškou (souřadnice Z). Prostor mezi těmito uzly je automaticky vyplněn zvoleným stylem Railway.

Vzhledem k tomuto jednoduchému způsobu tvorby trasy se nám nabízí tři základní možnosti, jak se k tvorbě postavit. Můžeme trasu vynést od ruky na základě existujícího terénu (nově vynesené body se vždy umístí na terén). Další možností je trasu vynést velice hrubě a poté ručně zadat každému známému bodu jeho souřadnice. Jako třetí možnost je importovat do modelu náčrtek z jiného programu a tento podklad obkreslit (obmodelovat).

Druhy křížení nástroje Railway

Koncepční nástroj nám nabízí několik variant křížení železničních tratí, přidávání a ubírání dalších tratí nebo křížení se silnicí.

Křížení se silnicí a železniční přejezd

 

Mimoúrovňové křížení (se silnicí, nebo železnicí). Zde se ve výchozím nastavení nejedná o most

Napojení tratě pod úhlem

Křížení tratí se stejným počtem tratí

Křížení tratí s jiným počtem tratí

Závěr

Největší výhodou nástroje Railway je rychlost návrhu, kdy můžeme připravit různé varianty řešení během velice krátkého času. Úprava tohoto návrhu například na základě připomínek je později také velice jednoduchá a rychlá. Nevýhodou se může zdát absence palety stylů, kterou Autodesk nenabízí (zde může pomoci firma cadconsulting, spol. s r.o., která bezplatně poskytuje další styly vhodné pro návrhy podle českých norem). Více o tvorbě vlastních stylů se dočtete v dalším článku tohoto seriálu.

print

Základy práce s programy od Autodesku jsem získal při studiu na ČVUT. Znalosti v programu Revit si rozšiřuji každým dnem při tvorbě rodin pro různé klienty v oblasti MEP jejich správou a dalším rozvojem funkcionalit směřujících k co nejlepší funkci na základě požadavků projekčních firem a jednotlivých projektantů.

Napsat komentář