CCtools, CCapps a CClibrary

Automatizace výroby

Může obchodník vytvářet výkresovou dokumentaci pro výrobu?

Zdá se to nemožné, ale u úspěšných výrobních firem, které využívají technologický potenciál a spolupracují s pokrokovým CAD partnerem, je to realita a především obrovská konkurenční výhoda a úspora nákladů. Zkusme si to dokázat na modelovém případě. Představte si např. výrobce pergol, zimních zahrad nebo, zastřešení. atd. Jak typicky vypadá typický obchodní a výrobní proces?

 1. Obchodník vytváří nabídky a debatuje se zákazníkem, konfiguruje podobu pergoly, tak, aby odpovídala jeho rozměrovýmrům a vzhledovým požadavkům.
 2. Výslednou konfiguraci řeší obchodník s konstruktérem, který mu potvrdí, zda dané řešení je vyrobitelné, vytvoří zjednodušené výkresy pro nabídku a pomáhá s kalkulací ceny.
 3. Výslednou nabídku obchodník řeší s klientem.
 4. Pokud je nabídka zákazníkem akceptována, začíná tvorba výkresů pro výrobu.
 5. Konstruktér v CAD aplikaci překreslí a vytvoří výkresy dle požadavků zákazníka.
 6. Šéf konstrukce/výroby schválí dané podklady pro výrobu.
 7. Příslušný pracovník ručně zadá kusovník do ERP systému.
 8. Výroba může začít.
Typické workflow

Je komunikace obchodník – zákazník – konstruktér a zpět časově náročná a neefektivní?

Má konstruktér vždy čas rychle pomoci obchodníkovi?

Je efektivní konstruktéra nekoncepčně „vytrhávat“ z dlouhodobé práce na vývoji?

Nepřipravuje konstruktér stále dokola podobné varianty výrobku, které jsou dané výrobními možnostmi a pravidly?

Kolik peněz ztrácíte díky lidským chybám při zadávání stovek položek kusovníku do ERP systému?

Myslíte si, že to jinak nejde? Jde!

Ukažme si, jak konkrétně by to mohlo vypadat u výše popisovaného výrobce pergol.?

 1. Obchodník se zákazníkem, pomocí tabletu/mobilu/notebooku, společně nakonfigurují (CC konfigurátor) rozměry, materiály a barvy budoucí zimní zahrady. Klient vidí virtuální model své konfigurace a může ho zasadit pomocí rozšířené reality ke svému domu. Konfigurátor automaticky kalkuluje taktéž cenu a generuje nabídku.
 2. Zákazník objedná a obchodník potvrdí, kliknutím na tlačítko, finální konfiguraci.
 3. Konfigurace se automaticky, přenese do CAD systému, který na pozadí na serveru vygeneruje (bez zásahu člověka) výrobní dokumentaci včetně kusovníku.
 4. Kusovník se pomocí konektoru (CC link) automaticky přenese a synchronizuje s ERP podnikovým výrobním systémem.
 5. Výroba může začít.
Workflow s použitím CC konfigurátoru

Co získáte nasazením CC konfigurátoru?

 • Ušetření nákladů za 1 – 2 pracovníky.
 • Kde je konstruktér? Toho nahradil CC konfigurátor a CAD systém s přednastavenými šablonami, které zaručí, že se do výroby dostanou jen vyrobitelné konfigurace. Konstruktér již nevytváří výrobní dokumentaci a výkresy pro nabídku, stejně tak nekalkuluje cenu.
 • CC link do ERP ušetří náklady za pracovní sílu, která ručně přepisuje kusovník do ERP výrobního systému a hlavně za nákladné chyby vzniklé tímto přepisem.

Využijte moderní technologie a nahraďte, odstraňte a automatizuje procesy, které jsou neefektivní. Poskytněte svým zákazníkům komfortní možnosti výběru variant a vzhledu. Nechte konstruktéry koncepčně a dlouhodobě pracovat na inovacích a vývoji. Vyhněte se nákladům za zbytečné chyby vzniklé lidským faktorem.

Rozhodně to nepůjde bez pokrokového CAD konzultačního partnera, který má zkušenosti a know-how v této oblasti. Zapomeňte na prodejce “vlastností” softwarových produktů, jsme v 21. století, vyberte si partnera, který vám přinese řešení pro byznys.

print

Napsat komentář