Tipy a triky

Indexované poznámky

Jak vytvořit chytrou legendu / výkaz, který zobrazuje pouze relevantní hodnoty prvků zobrazených na aktuálním výkrese? Jak jednoduše spravovat data zapsaná do prvků či materiálů? Odpovědí jsou Indexované poznámky.

Co jsou to indexované poznámky

Indexovaná poznámka je informace zapsaná v typovém parametru Indexovaná poznámka. Jedná se o systémový parametr dostupný pro veškeré prvky Revitu zařazený ve skupině parametrů Identifikační data. Tato informace se skládá z tzv. Klíčové hodnoty a z příslušného Textu indexované poznámky. Indexovaná poznámka může obsahovat nejrůznější informace, například popis skladby, materiálu, barvy, konstrukce a podobně, vždy s příslušným označením.

Hlavním smyslem je to, že se tyto informace dají vypsat na výkrese formou legendy, která zobrazí pouze prvky, které jsou na výkrese skutečně zobrazeny a popsány popiskou.. Výhodou indexovaných poznámek je, že se poznámky dají jednoduše spravovat v externím textovém souboru.

Nastavení indexovaných poznámek

Možnosti a nastavení najdeme na kartě Poznámky v roletkovém menu Indexované poznámky. Abychom mohli začít Indexované poznámky používat, je potřeba otevřít Nastavení indexovaných poznámek a zde do projektu nahrát textový soubor. Ten je potřeba ale nejdříve vytvořit.

Nastavení indexovaných poznámek

Formát obsahu textového souboru je velmi jednoduchý. Co řádek, to jedna indexovaná poznámka. Do každého řádku se zapíší dvě informace: Klíčová hodnota a Text indexované poznámky oddělené tabulátorem. Obě tyto informace se potom dají vypsat jak ve výkrese, tak v legendě.

Vzorové indexované poznámky

V nastavení dále můžeme vybrat absolutní nebo relativní cestu k souboru a možnost, zda chceme poznámky na výkrese číslovat použitím Klíčové hodnoty nebo prostým očíslováním nezávisle na každém výkrese 1-n.

Přiřazení a použití poznámek

Nyní již můžeme indexované poznámky začít používat v projektu. Každému prvku, který nyní označíme, můžeme v nastavení typu přiřadit jednu indexovanou poznámku. Kliknutím na tři malé tečky v rohu hodnoty parametru Indexovaná poznámka se nám otevře nabídka s poznámkami tak, jak jsme je zapsali do textového souboru. Zde můžeme vybrat z dostupných hodnot a danému prvku jí přiřadit.

Přiřazení klíčové poznámky

Indexovanou poznámku lze přiřadit i materiálům. Daný parametr najdeme ve správci materiálů na kartě Identita pod názvem Klíčová poznámka.

Indexované poznámky můžeme vypisovat v pohledech pomocí speciálních poznámek. Nástroj pro umístění popisky najdeme ve stejném roletkovém menu jako nastavení poznámek. Máme zde tři možnosti, a to vypsat informaci z prvku, z jeho materiálu nebo vypsat manuálně vybranou informaci nezávislou na konkrétním parametru.

Druhy indexovaných poznámek

Informace můžeme vypsat i v tabulce, a to vytvořením Nové legendy indexované poznámky. Taková legenda je v podstatě výkaz, který je již přednastavený pro vypsání obou hodnot indexovaných poznámek. Speciální možnost v nastavení výkazu najdeme na kartě Filtr, kde můžeme zaškrtnout Filtrovat podle výkresu. Je-li tato možnost aktivní, v legendě se po umístění na výkres zobrazí pouze hodnoty těch prvků, které jsou v pohledech, umístěných na stejném výkrese, viditelné a jsou popsané popiskou indexované poznámky.

Vlastnosti legendy indexovaných poznámek
Legenda indexovaných poznámek

Závěr

Indexované poznámky nabízejí sofistikovaný způsob správy informací o prvcích modelu a materiálech. Hlavním přínosem je zobrazení a vypsání pouze relevantních hodnot v legendách na výkresech.

print

Vystudoval jsem Architekturu a Stavitelství na fakultě Stavební ČVUT v Praze. Během studia jsem působil v projekční firmě RAM projekt, spol. s r. o. Nyní jsem součástí AS části týmu ve společnosti cadconsulting, spol. s r. o. Podílel jsem se na projektech do Abu Dhabi a Dubaje, kde jsem absolvoval měsíční pracovní stáž. V současné době se podílím na projektech pro české klienty např. Sipral, a.s. nebo LIKO-S, a.s., pro něž tvoříme BIM modely staveb a stavebních systémů.

Napsat komentář