CCtools, CCapps a CClibrary

Manažer prostupů – CCtools

Zkoušeli jste už někdy umisťovat ručně všechny prostupy ve Vašem modelu? Já ano a musím říct, že bych to znovu už dělat nechtěla. Naštěstí součástí našeho balíčku CCTools je i nástroj na automatické vytváření prostupů, a právě ten bych Vám dnes chtěla představit! 

Jak nástroj funguje? 

Nástroj hledá kolize mezi stěnou/podlahou/stropem a potrubím/trubkou/elektroinstalační trubkou/kabelovou lávkou. Tyto kolize mohou být hledány jak v jednom modelu, tak mezi připojenou referencí a aktuálním modelem. V místech kolizí nástroj umístí rodinu prostupu. Z prvku, který se stěnou/podlahou/stropem koliduje, si vyčte jeho rozměry a tvar, ty následně předá rodině prostupu. Buďto v přesných rozměrech anebo může být nastaveno, o kolik větší než prvek, má prostup být. 

Aby nástroj mohl fungovat a vkládat prostupy, je potřeba v projektu mít rodinu „Prostup.CC“. Tato rodina je k dispozici v šabloně „CC_Stavba_19“.  

Vytvoření prostupů

Nastavení umístění prostupů 

Nastavení tohoto nástroje najdeme v kartě „CCTools“ -> „Info“ -> „Nastavení“ -> „Umístit prostupy“. 

Před samotnou prací s nástrojem je vhodné si nastavit, co vše od nástroje chceme. Můžeme si zvolit, zda bude nástroj vytvářet nové prostupy, upravovat stávající prostupy, od jakých rozměrů prvků má prostupy vkládat atd. V tomto nastavení si můžeme upravit zvětšení prostupu vůči prvku, defaultně je nastaveno 50 mm. Toto zvětšení se řídí kategorií prvku a každá kategorie má svou vlastní kartu s možnostmi nastavení.   

Nastavení umístění prostupů

Možnost vytváření/upravování prostupů 

Samotný nástroj pro vytváření a upravování prostupů nabízí několik možností práce s ním.  

CCtools – umístit prostupy
  • Vytvořit/Upravit všechny prostupy 

Touto volbou spustíme nástroj nad všemi prvky, které máme v modelu. Nástroj buďto vytvoří anebo upraví všechny existující prostupy. Jestliže si první označíme prvky, ke kterým chceme vytvořit anebo upravit prostupy, nástroj se spustí pouze nad nimi. Tato možnost pracuje buďto v rámci aktuálního projektu anebo mezi aktuálním projektem a referencí. 

  • Vytvořit/Upravit jeden prostup v tomto souboru 

Tato volba umožňuje vytvářet nebo upravovat pouze jeden prostup, a to kliknutím na prvek, ke kterému chceme přiřadit prostup a následně na prvek, se kterým koliduje. Tato možnost pracuje na úrovni aktuálního projektu. 

  •  Vytvořit/Upravit jeden prostup v tomto souboru a referenci 

Tato volba funguje stejně jako předešlá, avšak vytváří prostupy mezi aktuálním projektem a jeho referencí. 

  •  Znovu hostovat prostup 

Tato možnost Vám dovolí vytvořit nový prostup na místě stávajícího. 

  •  Nastavení 

Tato volba Vás dostane zpět do nastavení „Umístit prostupy“, ve kterém jsme práci s nástrojem začínali. 

Možnost kopírování prostupů 

Tento nástroj umožňuje zkopírovat prostupy z reference do Vašeho aktuálního projektu.

CCtools – kopírovat prostupy
  • Kopírovat všechny prostupy

Přes tuto možnost můžete překopírovat všechny prostupy z reference do aktuálního projektu. 

  •  Kopírovat jeden prostup 

Touto možností můžete zkopírovat jeden prostup kliknutím na něj. 

  •  Kopírovat pouze parametry prostupů 

Touto volbou překopírujete pouze parametry prostupů z reference. 

  •  Nastavení 

Tato volba Vás opět dostane do nastavení „Umístit prostupy“. 

Manažer prostupů 

Součástí balíčku CCTools je i „Manažer prostupů“, který Vám pomůže upravovat již vložené prostupy, mazat je anebo vkládat nové. Nabízí možnost měnit jejich tvar a velikosti, buďto po jednom prostupu anebo víc najednou. Editovat více prostupů najednou je možné označením jednotlivých řádků v manažeru.

Nastavení manažeru prostupů 

Toto nastavení najdeme v kartě „CCTools“ -> „Info“ -> „Nastavení“ -> „Manažer prostupů“. 

Před použitím tohoto nástroje je opět dobré si projít jeho nastavení. Můžeme si zde volit, na jakých prvcích bude fungovat, můžeme skrz něj dopsat profesi do odpovídajícího sdíleného parametru, a opět stejným způsobem volit zvětšení prostupu oproti prvkům různých kategorií.  

Nastavení manažeru prostupů

Možnosti manažeru prostupů 

Manažer prostupů je vlastně druhá možnost, jak prostupy vytvářet a editovat. Nabízí náhled na model, kde jednoduše zjistíte, na kterých prvcích budete prostupy vytvářet anebo upravovat. Manažer prostupů Vám sdělí, které kolize byly vyřešeny prostupem a které ne. Dovíte se v něm i to, zda je prostup umístěn dobře anebo došlo k posunu MEP prvku a prostup již neodpovídá. Tento nástroj je dobré využít, chceme-li spravovat jen některé prostupy anebo nechceme vkládat automaticky prostupy na všechny nalezené kolize.  

Možnosti manažeru prostupů

Manažer je rozdělen do zobrazení prostupů, které jsou zatím neumístěné a na ty, které jsou již v projektu. U těch neumístěných prostupů nám nabídne možnost, že můžeme prostup jednoduše vložit. Můžeme si zde nastavit i velikosti jednotlivých prostupů, chceme-li mít některý s větší rezervou, než jsme si nastavili zezačátku. Můžeme takto spravovat jeden prostup anebo i víc prostupů najednou.  

Závěr 

V tomto článku jsme si ukázali, že umisťování prostupů může být sranda díky našemu balíčku CCTools. Ten obsahuje i plno dalších nápomocných nástrojů! Tak co, budete umisťovat prostupy stále ručně nebo tuto práci svěříte tomuto nástroji? 

print

Poprvé jsem se s Revitem setkala během svých studií na ČVUT, Fakultě stavební v Praze, kde jsem se mu věnovala dva semestry ve volitelných předmětech. Zaujal mě natolik, že jsem se rozhodla ho využít v diplomové práci a téma jsem volila tak, aby to bylo možné. Už během školy a následně i po škole jsem pracovala v projekční kanceláři, kde jsem se věnovala stavařině, hlavně pak rekonstrukcím škol. V té době a v té konkrétní kanceláři se ale Revit nijak nevyužíval a já jsem se mu chtěla věnovat. Když pak přišla příležitost pracovat právě v Cadconsultingu, moc dlouho jsem neváhala a přidala jsem se k týmu. Ze začátku pro mě bylo vše výzvou – přechod ze stavařiny do týmu TZB, modely na úplně jiné úrovni, než jsem byla zvyklá ze školy. Na Cadconsultingu mám ale ráda, že se zde člověk neustále rozvíjí, má se od koho učit a cítí podporu ve svém rozvoji. Momentálně se věnuji implementacím Revitu, výrobě rodin a modelařině.

Napsat komentář