Dopravní stavby

Modelování průjezdného profilu s proměnným náklonem

Projektování liniových staveb v Revitu s sebou nese mnoho specifických způsobů modelování. Jedním z nich je vytvoření 3D modelu průjezdného profilu vlaku, který je v závislosti na převýšení proměnný. Pro koordinaci konstrukcí a technologií kolem kolejiště je tento 3D model velmi užitečný.

Bohužel se při modelování prvků s proměnným náklonem neobejdeme bez využití dalších softwarů. V tomto případě to je AutoCAD a 3ds Max. AutoCAD poslouží k vytvoření plochy s proměnným náklonem, na kterou se ve výsledku nahostuje liniová rodina průjezdného profilu. 3ds Max pak ke triangulaci povrchů a umožnění tak hostování liniových komponent v revitu.

Postup:
1. Modelování plochy proměnného náklonu (AutoCAD).
2. Triangulace povrchů (3ds Max).
3. Tvorba 3D modelu průjezdného profilu (Revit).

Modelování profilu předchází získání odpovídajících podkladů. Jedná se o osu kolejí a osu pravé nebo levé kolejnice. Jde o 3D křivky, které by měl poskytnout projektant kolejí ideálně ve formátu DWG. (Obrázek 1)

Osa kolejí cadbim.cz
Obrázek 1: Osa kolejí a osa pravé kolejnice

První fáze modelování probíhá v AutoCADu a to na kartě 3D nástroje. Zde je použita příkaz ŠABLONOVÁNÍ (_LOFT) a ODSAZENÍ (_OFFSET). Šablonováním propojíme 3D křivky plochou, kterou pak odsadíme o libovolnou vzdálenost a vytvoříme tak těleso, jehož podélné strany definují proměnný náklon budoucího průjezdného profilu. (Obrázek 2 a Obrázek 3)

Šablonování cadbim.cz
Obrázek 2: Šablonování
Odsazení plochy a vytvoření tělesa
Obrázek 3: Odsazení plochy a vytvoření tělesa

Tímto krokem končí práce v AutoCADu, ale bohužel při importu tělesa do Revitu nevzniknou plochy využitelné k hostování liniových komponent. V tuto chvíli stačí importovat těleso do 3ds Maxu, kde automaticky dojde ke triangulaci povrchů. Po zpětném exportu do DWG vznikne těleso, na které už v Revitu liniové komponenty vytvořit jdou. Profil komponenty musí být otočen o 90°, aby se výsledný model vytvořil korektně. (Obrázek 4)

Liniová rodina průjezdného profilu
Obrázek 4: Liniová rodina průjezdného profilu
Výsledný model přesně kopíruje sklon definovaný osou kolejí a pravé kolejnice.
Výsledný model přesně kopíruje sklon definovaný osou kolejí a pravé kolejnice. (Obrázek 5)

Závěr

Výsledkem tohoto postupu nemusí být jen průjezdný profil proměnného náklonu, ale v podstatě jakákoliv geometrie, vázaná na převýšení kolejí. Stačí jen změnit rodinu liniového průjezdného profilu, například za rodinu přívodní kolejnice a nebo kolejí samotných.

print

První zkušenosti s Revitem jsem začal nabírat na ČVUT a dále je rozvíjel hned po dokončení studia. Mám za sebou práci na projektech do Dubaje, podílel jsem se na tvorbě modelů nových stanic metra v Praze pro METROPROJEKT a.s. a v současné době dubajské projekty vedu.

Napsat komentář