V rámci praxe projektování se člověk vždy setká se zaměřením stávajících inženýrských sítí pouze v 2D. Práce s nimi je většinou obtížná a pro další postup promítání komplikovaná a to jak v jednotlivých přílohách projektu (Podélné profily, příčné řezy, apod.), tak pro samotné promítání ve 3D.
Nová funkce SGCivilTools “Převod na 3D sítě” nyní umožňuje převést 2D křivky na 3D a navíc z nich automaticky vytvořit 3D tělesa. Funkce se navíc nezaměřuje pouze na podzemní sítě s daným krytím pod volným terénem, chodníkem či vozovkou, ale dokáže vytvořit i nadzemní vedení s konstantní výškou bez ohledu na povrch nebo s výškou kopírující zadaný povrch. V rámci funkce lze také vytvářet ochranná pásma nebo například 3D tělesa na základě jiné známé 3D křivky a promítnout si tak navrženou kanalizaci pod zachycenou komunikací.

print

Odpovědět