Spojování kabelových lávek bez použití tvarovek může být v Revitu problém. Taková situace může nastat u lávek, které jsou naproti sobě, a jsou vyosené. Problém vzniká zejména při nedostatku prostoru na vytvoření tvarovek. Častokrát by ani v reálné situaci tvarovka nebyla použita, proto je tu řešení napojování těchto lávek bez nich. Jak na to se dozvíte v tomto článku.

Toto řešení má hned několik výhod. Například je i graficky správné a jednotlivé boční části rovných úseků budou v místě spojení automaticky odstraněny, aby trasa lávky vypadala dle skutečnosti. Cílem každé modelované trasy je po spojení jednotlivých úseků, zachovat celistvý systém a grafickou stránku. Toto řešení je založeno na správném vytvoření řezu, který umožní zobrazení budoucího propojení.

Nejprve si nakreslíme hlavní trasu a k ní jednotlivou větev, která nebude připojena, ale jen se k ní bude přibližovat. Přepneme se do řezu vytvořeného kolmo na hlavní vedení kabelové trasy.

Poté přímo v řezu provedeme napojení. Lze ho vést ke hraně nebo na střednici hlavního vedení. To způsobí propojení obou lávek bez tvarovek a vykrojení boční části.

Pomocí klávesy TAB poté provedeme kontrolu správnosti propojení.

Pokud bychom toto řešení zkoušeli například v půdorysu, Revit se snaží vyhledat vhodnou tvarovku a pokud ji nenalezne, nahlásí chybu. K propojení tudíž nedoje.

Spojování kabelových  lávek bez tvarovek je vhodné pro části s prostorovým omezením nebo s velkým množství připojených větví. Základem je správná volba pohledu a samotné napojení provádět přímo v Řezu. I když je toto řešení časově náročnější než trasování s tvarovkami, jiné řešení a zároveň zachování konektivity systému není bohužel možné.

print

Odpovědět