Tento článek navazuje na Jak na Skupiny v Revitu. Následující pokročilé tipy pro práci se Skupinami vám mohou ušetřit spoustu času, ale také mnoho problémů. Při používání Skupin totiž platí několik zásad a doporučení, které je vhodné respektovat.

Jak předejít nechtěným změnám ve skupině

 1. Součástí Skupiny by neměly být vnější stěny, nosné a mezibytové stěny, bourané stěny, vnější okna a jakékoliv hostované prvky bez svého hostitele. [1]
 2. Udržujte hostované prvky a jejich hostitele pohromadě. Například nepřidávejte do Skupiny dveře a okna bez stěn, které je hostují. [3]
 3. Nepoužívejte vazby s prvky mimo skupinu (například ekvivalentní kóty, napojení stěny na podlaží a podobně). [2]
 4. Nevkládejte objekty ovlivňující projekt (podlaží, osy, orientované kvádry) do skupiny. Může to vést k “rozhození” projektu při přesouvání skupiny. [3]
 5. Nezrcadlete skupiny. Namísto toho je vhodnější vytvořit levou a pravou verzi skupiny. Prakticky je v Revitu možné skupinu zrcadlit, ale často si s rozvržením nábytku či zařízení můžeme vytvořit řadu problémů (příklad: v praxi můžeme skříň otočit, ale zrcadlit ne; při zrcadlení se mohou rozbít některé parametrické rodiny). [3]
 6. Sledujte místa napojení stěn, budou se připojovat automaticky, ale pouze v případě, že na sebe navazují. [1]
 7. Buďte opatrní na umístění počátku Skupiny. Používejte stabilní, neměnný bod z projektu, jako je například průsečík os. [1]
 8. Při úpravách skupin je třeba být vlastníkem pracovní sady s těmito skupinami a všemi prvky v ní. [2]
 9. Varování, které hlásí automatickou opravu, ve skutečnosti skupinu rozloží a vytvoří skupinu novou, nezávislou na původní skupině. [2]

Jak předejít zpomalení Revitu a udržet model čistý

 1. Skupiny pojmenujte podle obsahu, udržíte si tak v projektu pořádek. Revit totiž pojmenovává skupiny automaticky, například Skupina1. [2]
 2. Skupiny se snažte udržet co nejjednodušší. [1]
 3. Vyhněte se vytváření skupin v jiných skupinách, tzv. Vnořené Skupiny. Ačkoliv toto řešení může v určitých situacích ušetřit čas, pravděpodobně bude docházet ke znepříjemnění práce v pozdějších fázích návrhu. [3]
 4. Režim Upravit Skupinu má pouze omezené rozhraní a nelze se z něho dostat ke mnoha funkcím Revitu. [3]
 5. Příliš vysoký počet prvků ve skupině může zpomalit výkon počítače a může způsobit pád Revitu. [2]
 6. Vyplatí se mít více menších skupin než pár velkých. [2]
 7. Skupiny mohou být použity k rozmístění prvků a následně rozloženy. [2]

Zdroje

[1] knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Working-with-groups.html

[2] microsolresources.com/top-12-tips-for-utilizing-revit-groups/

[3] knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/3PP-REV-Wiley/files/GUID-32DA64E7-22FE-445E-B006-A5E7094765AF-htm.html

print

Odpovědět