BIM management

Tipy pro export IFC – 2. díl

V předchozím článku sme si ukázali, kde nalézt různá nastavení exportu IFC a několik tipů samotného nastavení. Důležitou součástí je i správné mapování (přiřazování tříd IFC). Nyní si ukážeme, jak dále s tímto mapováním můžeme pracovat a další užitečné možnosti.

Vlastní mapování jednotlivých prvků

Jak už bylo zmíněno v předchozím článku, pro správný export IFC souboru je také důležité nastavení mapování, které nalezneme přes: Soubor/Export/Možnosti/Možnosti IFC. Tato tabulka je textový dokument, který je možno přímo zde upravovat, uložit nebo načíst nový. Jednotlivým kategoriím Revitu jsou zde přiřazeny třídy IFC a Typy IFC (typy IFC jsou většinou definovány automaticky schématem IFC). 

Nastavení exportu z Revitu

Co ale dělat, pokud potřebuji jednomu nebo několika prvkům kategorie přiřadit jinou třídu IFC než ostatním? Pro vyřešení je potřeba využít sdílených IFC parametrů IfcExportAs a IfcExportType. Tyto parametry jsou v hierarchii exportu nadřazeny mapovací tabulce a přepisují přednastavenou třídu IFC. Parametry je možné vytvořit jako textový sdílený parametr ve skupině Parametr IFC, nebo je načíst ze staženého souboru sdílených Ifc parametrů. 

https://autodesk973.autodesk360.com/g/shares/SH7f1edQT22b515c761eb76f24fa174e1724

IfcExportAs přepisuje přednastavenou třídu IFC a IfcExportType přepisuje přednastavený typ pro export. IfcExportType se příliš nepoužívá, protože definice typu je dána schématem IFC. Přepsání je možné i pomocí parametru IfcExportAs, ve kterém je typ podle třídy uveden za dvojtečkou (IfcSlab: ROOF).

Namapované parametry IFC

Parametry mohou být vytvořeny přímo v rodině, nebo jako parametr projektu. Mohou být nastaveny jako instanční i typové. Textová hodnota parametru, která je zapsána, musí přesně odpovídat standardům a schématu IFC (např.: IfcWall, IfcDoor, IfcFurniture). Pokud je parametr vyplněn špatně, daný prvek po exportu spadá do třídy IfcBuildingElementProxy. 

Systémové rodiny, jako stěny, stropy, schodiště nebo rampy, lze zařadit pouze do určitých tříd. Například stěny lze přiřadit do třídy IfcWall, nebo IfcFooting (stěny, základy).

Výsledek exportu v prohlížeči IFC

Export vlastních sad vlastností podle výkazů

Jak už bylo napsáno v předchozím článku, v nastavení exportu do IFC můžeme určit, zda budou exportovány pouze běžné sady vlastností nebo sady vlastností aplikace Revit. Nastavení exportu nabízí také možnost vlastního definování sad vlastností pomocí nahraného textového souboru. Jednodušší variantou je ale určit sady vlastností, které chceme exportovat do IFC souboru pomocí výkazů. Vhodnou funkcí je Exportovat pouze výkazy obsahující v názvu slovo IFC, Pset nebo Common. Tato funkce vyhledá výkazy, které v názvu obsahují slovo IFC, Pset, nebo Common a hodnoty parametrů, které jsou v těchto výkazech, zapíše jednotlivým prvkům IFC modelu do vlastností.

Detailní nastavení exportu
Výsledné namapované parametry v souboru IFC

Poznámka

Zpracováno v softwaru Revit 2020, BIM Vision 2.20

Zdroje:

http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/

https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/draftr/2528/180213_IFC_Handbuch.pdf

https://www.e-zigurat.com/blog/en/ifc-and-bim-interoperability/

print

S BIM technologiemi jsem se poprvé setkal na vysoké škole při první architektonické tvorbě v ateliérech. Jelikož bylo potřeba vytvářet 3D model pro vizualizace návrhů, přišlo mi už v té době vhodné využít softwarů, díky kterým jsem byl schopný z 3D modelu získat také potřebnou dokumentaci. V té době jsem začal využívat Archicad, se kterým jsem pokračoval i v další praxi po studiu. S Revitem jsem se seznámil také už při studiích, ale nepředstavoval pro mě tu nejjednodušší cestu, kterou jsem vyžadoval. Nyní ale i tento software využívám dnes a denně k tvorbě BIM objektů, stavebních projektů, nebo TZB projektů a koordinacím.

Napsat komentář