CCtools, CCapps a CClibrary

Automatické vkládání překladů

Překlady jsou jedny z mála nosných konstrukcí, které je nutno zobrazovat a vykazovat až od určitého stupně projektové dokumentace. Vzniká tím tedy nemilá situace, kdy se všem oknům, dveřím a jiným otvorům ve stěnách dodatečně doplňují informace. Například o navrhovaných překladech nebo jsou konkrétní prvky překladů vkládány ručně.

Díky novému nástroji CCtools lze nyní překlady dodatečně stávajícím prvkům přiřazovat nebo je zároveň s okny, dveřmi a jinými prvky vkládat. 

Princip prvku překladu

Jednotlivé překlady přebírají své rozměry přímo z prvků, ke kterým je vkládáme. Jsou dány tloušťkou stěny, ve které jsou uloženy a výška uložení překladu a jeho délka závisí na výšce a šířce otvoru, přičemž je dodržena hodnota minimálního uložení překladu.

Použití nástroje Automatické vkládání překladů

Použití u existujících konstrukcí

Pokud již mám v určité podrobnosti model hotový a potřebuji navrženým otvorům v konstukcích přiřadit překlady, mohu postupovat dvěma způsoby:

  • vložím překlad každému otvoru zvlášť ručně tak, že zvolím v CCtools možnost “Vložit překlad nad otvor” a přímým vybráním označím každou instanci zvlášť
  • vložím překlad hromadně všem vybraným prvkům tak, že označím hromadným výběrem všechny požadované instance a poté zvolím v CCtools možnost “Vložit překlad nad otvor”.

Použití při tvorbě otvorů

Pokud potřebuji umístit překlady zároveň s okny, dveřmi a jinými otvory, je důležité si ještě před jejich vkládáním aktivovat funkci “Vkládat automaticky”.

Vložit překlad nad otvor
Vložit překlad automaticky

U automatického vkládání je potřeba vybrat typ překladu a potvrdit aktivaci automatické aktualizace překladů. Následně vloženým instancím jsou pak rovnou přiřazovány překlady.

Správce překladů

Pokud například potřebujeme překlady dodatečně vyhledat a editovat, použijeme “Správce překladů”. Ve správci můžeme prvky seřazovat podle jednotlivých kritérií nebo v pohledu zobrazovat konkrétní překlady pomocí tlačítka s lupou a následně upravovat. Díky správci překladů se v modelu jednoduše zorientujeme.

Správce překladůů
Výpis jednotlivých překladů

Závěr

Během procesu navrhování a modelování 3D projektu vznikají stále vyšší nároky na informační hodnotu modelu a CCtools nám toto nabalování informací umožňuje dělat jednoduše a efektivně. S automatickým vkládáním překladů bude modelování a vykazování překladů hračka.

print

S Lucií se můžete setkat v Brně v rámci architektonicko-stavebního týmu. Věnuje se implementacím BIM technologií, konzultační činnosti a zabývá se problematikou BIM managementu. Mimo to je také modelářem rodin a modelů staveb. Lucie studovala obor Architektura a urbanismus na Fa VUT v Brně, během kterého získala zkušenosti se softwarem Revit a působila jako projektant. BIM vnímá jako smysluplný a efektivní nástroj k realizaci architektonických vizí, které výrazně ovlivňují vnější prostředí, v němž žije každý z nás, a proto je její snahou aktivně se podílet na zvyšování úrovně stavebnictví.

Napsat komentář