Překlady jsou jedny z mála nosných konstrukcí, které je nutno zobrazovat a vykazovat až od určitého stupně projektové dokumentace. Vzniká tím tedy nemilá situace, kdy se všem oknům, dveřím a jiným otvorům ve stěnách dodatečně doplňují informace. Například o navrhovaných překladech nebo jsou konkrétní prvky překladů vkládány ručně.

Díky novému nástroji CCtools lze nyní překlady dodatečně stávajícím prvkům přiřazovat nebo je zároveň s okny, dveřmi a jinými prvky vkládat. 

Princip prvku překladu

Jednotlivé překlady přebírají své rozměry přímo z prvků, ke kterým je vkládáme. Jsou dány tloušťkou stěny, ve které jsou uloženy a výška uložení překladu a jeho délka závisí na výšce a šířce otvoru, přičemž je dodržena hodnota minimálního uložení překladu.

Použití nástroje Automatické vkládání překladů

Použití u existujících konstrukcí

Pokud již mám v určité podrobnosti model hotový a potřebuji navrženým otvorům v konstukcích přiřadit překlady, mohu postupovat dvěma způsoby:

  • vložím překlad každému otvoru zvlášť ručně tak, že zvolím v CCtools možnost “Vložit překlad nad otvor” a přímým vybráním označím každou instanci zvlášť
  • vložím překlad hromadně všem vybraným prvkům tak, že označím hromadným výběrem všechny požadované instance a poté zvolím v CCtools možnost “Vložit překlad nad otvor”.

Použití při tvorbě otvorů

Pokud potřebuji umístit překlady zároveň s okny, dveřmi a jinými otvory, je důležité si ještě před jejich vkládáním aktivovat funkci “Vkládat automaticky”.

Vložit překlad nad otvor

Vložit překlad automaticky

U automatického vkládání je potřeba vybrat typ překladu a potvrdit aktivaci automatické aktualizace překladů. Následně vloženým instancím jsou pak rovnou přiřazovány překlady.

Správce překladů

Pokud například potřebujeme překlady dodatečně vyhledat a editovat, použijeme “Správce překladů”. Ve správci můžeme prvky seřazovat podle jednotlivých kritérií nebo v pohledu zobrazovat konkrétní překlady pomocí tlačítka s lupou a následně upravovat. Díky správci překladů se v modelu jednoduše zorientujeme.

Správce překladůů

Výpis jednotlivých překladů

Závěr

Během procesu navrhování a modelování 3D projektu vznikají stále vyšší nároky na informační hodnotu modelu a CCtools nám toto nabalování informací umožňuje dělat jednoduše a efektivně. S automatickým vkládáním překladů bude modelování a vykazování překladů hračka.

print

Odpovědět