BIM management

5 tipů pro export IFC

IFC je otevřený výměnný formát, který umožňuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu a softwarovými BIM nástroji. V článku Vás seznámíme s několika tipy, jak lze s IFC pracovat.

Aktuální exportér

1) Export 2D prvků

I přesto, že IFC formát slouží převážně pro přenos 3D geometrie a informací, může být v některých případech užitečné zobrazit i některé 2D prvky.

Možnost Exportovat 2D prvky půdorysného pohledu v nastavení exportu IFC nám umožňuje přenos některých 2D prvků: symboly otevírání dveří, čáry, rastr, texty

Pozn.: 

Důležité je však v nastavení mapování tříd IFC také použít správné mapování např. IfcAnnotation, IfcGrid, atd.

2) Export prvků viditelných pouze v náhledu

Pokud není potřeba exportovat celý model nebo všechny jeho součásti, je vhodné využít možnost Exportovat pouze prvky viditelné v pohledu. Tato varianta zohledňuje nastavení viditelnosti (VG), filtrů, fází, dočasného skrytí nebo ořezový kvádr.

Rozšířenou možnost nastavení Při vytváření geometrie použít aktivní pohled nalezneme v záložce Rozšířené. Funguje velmi podobně, byla vyvinuta pro TZB prvky, proto respektuje také úroveň detailu.

3) Export sad vlastností

Při využití přednastavených schémat IFC exportovaný model obsahuje pouze nejnutnější informace definované standardy IFC. Tyto informace pro nás mohou být nedostatečné. V rozšířeném nastavení lze nalézt možnost Exportovat sady vlastností aplikace Revit. Díky této možnosti se nám u jednotlivých entit modelu zobrazí veškeré vlastnosti a parametry, které jsou nastaveny v Revitu. 

Nevýhodou ale je, že tímto nastavením můžeme zvětšit velikost IFC souboru až o 70 %. Vhodnější variantou může být nastavení vlastních sad vlastností pomocí výkazů (vizte dále).

4) IFC Guid

Rozšířená funkce Po exportu uložit do parametru prvku identifikátor IFC GUID je velmi užitečná pro pozdější koordinaci modelu a vyhledávání prvků. Při exportu se ke každé IFC entitě vygeneruje jedinečný IFC GUID kód, který se zapíše do parametru Guid v IFC modelu. Ve zdrojovém Revit modelu se po exportu vytvoří systémový parametr IfcGUID ve skupině Parametry IFC. Do tohoto parametru se zároveň zapíše jedinečný IFC GUID kód, který je totožný s kódem v IFC modelu. Díky tomuto kódu lze jednotlivé prvky dohledat například pomocí filtru ve výkazech.

5) Export ohraničujících kvádrů

Export do formátu IFC bývá někdy problematický a některé prvky se nám například vůbec nevyexportují. Může to být způsobeno špatným nastavením exportu, nastavením mapování a nebo příliš složitou geometrií. Pokud je geometrie natolik složitá, že ji nelze exportovat, můžeme využít funkci Exportovat hraniční obdélník. Každý geometrický prvek lze zjednodušeně zobrazit pomocí ohraničujícího kvádru “Bounding Box”. Pomocí této funkce dojde k exportu ohraničujícího kvádru kolem prvku, který přebere hodnoty jeho exportovaných parametrů.

Závěr

Článek samozřejmě není kompletním výčtem možností, je zde pouze poukázáno na zajímavosti ohledně exportu do IFC. Pokud vás zajímá problematika převodu podrobněji, detailní informace naleznete na následujících odkazech:

https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/draftr/2528/180213_IFC_Handbuch.pdf

http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/

https://www.e-zigurat.com/blog/en/ifc-and-bim-interoperability/

Poznámka: 

Zpracováno v softwaru Revit 2020, BIM Vision 2.20

print

S BIM technologiemi jsem se poprvé setkal na vysoké škole při první architektonické tvorbě v ateliérech. Jelikož bylo potřeba vytvářet 3D model pro vizualizace návrhů, přišlo mi už v té době vhodné využít softwarů, díky kterým jsem byl schopný z 3D modelu získat také potřebnou dokumentaci. V té době jsem začal využívat Archicad, se kterým jsem pokračoval i v další praxi po studiu. S Revitem jsem se seznámil také už při studiích, ale nepředstavoval pro mě tu nejjednodušší cestu, kterou jsem vyžadoval. Nyní ale i tento software využívám dnes a denně k tvorbě BIM objektů, stavebních projektů, nebo TZB projektů a koordinacím.

Napsat komentář