Někdy se může stát, že potřebujete zobrazit skryté hrany jednoho nebo několika prvků pod jinou konstrukcí. K tomuto účelu slouží nativní nástroj Revitu Zobrazit skryté hrany podle prvku.

Jak na to?

Otevřete kartu Pohled Zobrazit skryté čáry – podle prvku.

  1. Nejprve vyberte prvek v popředí, potom zakrytý prvek.
  2. V aktuálním pohledu se nyní skryté hrany prvku zobrazí. Pro odebrání takto zobrazených skrytých čar slouží nástroj Odstranit skryté čáry, který se nachází taktéž na záložce Pohled.

Skryté čáry - CADBIM

Zobrazit skryté čáry podle prvku

Skryté čáry - CADBIM

Závěr:

Tímto nástrojem můžete zobrazit skryté hrany vybraných prvků ve směru pohledu, které jsou skryté pod jinou konstrukcí – podlaha, strop, podhled atd. nebo dokonce pod detailovou komponentou – maskovací nebo vyplněnou oblastí. Jedinou podmínkou je, že prvek musí být v rozsahu daného pohledu.

Typickým příkladem využití může být například zobrazení nosné konstrukce z nižšího podlaží v půdorysu.

print

Odpovědět