Dopravní stavby

Malý krok pro projektanta dopravních staveb, avšak velký krok pro Autodesk

Příchodem nového roku 2025 přichází také představení novinek pro Autodesk Civil  3D 2025 a Infraworks 2025, kterých nebylo mnoho, ale za to nepřináší příliš výrazných změn. Svět umělé inteligence se teprve rozvíjí, a tak Autodesk vyčkává na svou příležitost a přináší nám alespoň nějaké novinky pro uklidnění.

Autodesk Civil 3D 2025:

Koridory

Novou změnou při vytváření koridorů je množina, kterou lze vybrat na jeden výběr a s tím i související úprava vzhledu dialogového okna. Tato novinka přišla s updatem verze 2024.3, nicméně jak je zvykem, tak se zde ladilo vícero nuancí, a tedy oficiální představení této rozšířené funkce přišla s verzí 2025.

Představte si případ, že máte navrženou trasu s niveletou polní cesty, kde je však několik sjezdů navázaných na danou polní cestu. Dalším předpokladem pro plné využití množinového výběru koridoru je návrh trasa a niveleta sjezdů, případně v ideálnějším případu návrhové linie nároží sjezdů. V takovém případě si můžeme množinovým výběrem označit kompletně všechny entity a vytvořit koridor. V dialogovém okně můžeme jednotlivým základnám koridoru rovnou přiřadit patřičné šablony příčných řezů a máme hotovo.

Je to urychlení pro projektanta? Rozhodně ano. Dokážeme tímto způsobem ušetřit poměrně dost času proti klasickému způsobu, který jsme využívali. Lehkým negativem pro plné využití této funkce jsou již předpřipravené trasy/návrhové linie, které často „rostou“ až s vytvořeným základním koridorem.

Integrace Esri do Autodesku

Spolupráce Esri-Autodesk přináší další propojení dat GIS do prostředí CAD. Hlavním přínosem této spolupráce je integrace různých typů mapových podkladů od OpenStreet mapy, leteckých snímků či jednoduché mapy ulic. Tyto mapové podklady lze importovat přímo do souřadnicového systému, ve kterém pracujeme a nemusíme tedy řešit externí zdroje mapových podkladů.

   

Už se přibližujeme k integraci dat jako tomu je již mnoho let v aplikaci Infraworks.

Optimalizace výkonu

S představením novinek přišla i novinka pozadí, kterou graficky nepoznáme, ale naše tělo nám poděkuje za ušetření pár sekund nervů. Otevírání souborů, čas přebudování koridorů a regenerace výkresů doznala jistých optimalizací, a tedy zrychlení.

Nyní při otevírání souborů ušetříme průměrně 15 sekund oproti C3D 2022:

Při regeneraci výkresu ušetříme průměrně 10 sekund oproti C3D 2022:

No a při přebudování koridorů ušetříme průměrně 100 sekund oproti C3D 2022:

Může se zdát, že se jedná o malé hodnoty ušetřeného času, ale na Tour de France často také vyhrávají sekundy rozdílu mezi jednotlivými závodníky.

Těmito třemi výraznými novinkami, které byly představeny na oficiálním webináři Autodesk bychom tedy mohli ukončit sekci Autodesk Civil 3D 2025 a pojďme se podívat na Autodesk Infraworks 2025.

Letošní představení novinek v Infraworks se neslo v strukturách tunelů a jejich zobrazení.

Tunely

První představenou novinkou je izolování terénu pro zobrazení tunelu. Izolace jednotlivých objektů/entit v autodeskových aplikací je poměrně běžnou a využívanou funkcí, nicméně Infraworks pro svou jednoduchost využívá izolování celých skupin jako např. silnice, železnice, budovy. Izolování terénu je tedy vítaným doplňkem pro prvky jako jsou tunely.

Pro naše grafické duše, které trápily čela portálů tunelů, které nebyly příliš editovatelné, a tedy často těžkopádně uchopitelné pro vizualizace, je zde novinka portálů tunelů. Můžeme si volit z různých tvarů portálů, které jsou i plně editovatelné.

Poslední novinkou se budeme držet stále tunelů, kde byly přidány i nové vnější pohledy na roury tunelů. Spojením tvůrčích dovedností v Revitu a Infraworksu byly přidány detailní tvary do knihovny prvků, které jsou opět editovatelné v rozhraní Infraworksu.

Podtrženo, sečteno, největší novinkou je optimalizace výkonu, a tedy plynulejší běh softwaru, kde budeme mít o pár sekund míň na přípravu kávy v mezidobí přebudovávání koridorů.

Autodesk také avizoval, že se s nimi lze spojit a posílat feedback přes Autodesk Feedback Community. Věděli jste však, že se s námi můžete spojit úplně stejně a třeba navázat dlouhodobou spolupráci přes náš helpdesk? Neváhejte nás kontaktovat.

print

Matěj je součástí dopravního týmu a věnuje se všemu spojenému s programem Civil 3D. Konzultace, školení, testování podsestav a implementace BIM ve sféře projektování liniových staveb je jeho hlavní náplní. Vystudoval obor Dopravní systémy a technika se specializací na projektování silnic a dálnic na ČVUT v Praze. V rámci fakulty se rozhodl ještě pokračovat na postgraduálním studiu, kde si vyzkoušel předávat své znalosti výukou a vedením bakalářských prací. Svou tříletou praxi v oboru projektování silnic a dálnic ve všech stupních projektové dokumentace získal v projekční kanceláři na pozici projektanta.

Napsat komentář