Architektura

Roční energetická analýza a Autodesk Insight

Věděli jste, že Revit disponuje integrovanou energetickou analýzou, která využívá stejné výpočetní jádro jako DesignBuilder? V tomto článku se zaměříme na konfigurace pro danou analýzu, prozkoumáme výstupy a rovněž se podíváme na výstupy z cloudové aplikace Autodesk Insight.

Nastavení analytického modelu

Z řady analýz, které Revit nabízí, tato disponuje nejrozsáhlejšími konfiguračními možnostmi. S cílem udržet tento článek v přiměřené rozsahové délce provedeme stručný průzkum dostupných nastavení. Vřele doporučuji, abyste si tato nastavení osobně vyzkoušeli. Nyní se tedy podíváme na nastavení analytického modelu. Jedním z klasických nastavení pro každou analýzu v Revitu je poloha modelu. Klasicky ho najdeme na kartě „Analyzovat“ v kategorii „Energetická optimalizace“.

Pro obsáhlejší konfigurace modelu doporučuji používat „Prostory“ na kartě „Analyzovat“ místo „Místnosti“ na kartě „Architektura“. Pokud v modelu již máte osazené Místnosti, není problém na pár kliků přidat i Prostory se stejnými názvy a označením.
Zvolení využití prostorů nám umožňuje provádět dodatečné konfigurace každé místnosti. Vybereme jeden nebo více prostorů a ve vlastnostech uvidíme kategorii parametrů „Energetická analýza“, ve které se dají nastavit jednotlivé vlastnosti prostoru jako např.: počet lidi, typ prostoru, zatížení systému RTCH a elektrické zátěže.

V parametru „Typ prostoru“ můžeme nastavit rozvrhy osvětlení, obsazenosti prostoru lidmi, průtok vzduchu atd.

Stejně jako při nastavení modelu pro export do PROTECHu potřebujeme nastavit konstrukce. Všechny stěny v sobě obsahují skladbu. U oken a dveří se hodnota U nastavuje ve vlastnostech typu, v záložce „analytické vlastnosti“. Musíme si zvolit „uživatelsky definovaný“ v nastavení „definovat tepelné vlastnosti“ a následně zadat hodnotu U pro konstrukce. Rozsáhlá nastavení pro celý model se nacházejí na kartě „Analyzovat“, v „Energetická nastavení“.

V otevřeném okně nás zajímají nastavení: „Režim“, „Použit prvky viditelné pouze v aktuálním pohledu“ (pokud chcete provést výpočet pro část budovy), „Terén“ a „Další možnosti“ v kategorii „Rozšířená“.

Po rozkliknutí rozšířených nastavení uvidíme, že můžeme nastavit systémy TZB, komplexnost exportu, těsnost budovy, typ budovy a spousta dalších. Důležitá poznámka: při uvažování stavebních prvků v nastavení „Režim“ je potřeba v rozšířených nastaveních zaškrtnout parametr „Prvky detailů“ a také parametr „Export kategorie“ musí mít výběr „Prostory“.

Po dokončení nastavení je na čase vytvořit analytický model, odeslat ho na cloud Autodesk Insight a spustit Roční energetickou analýzu. Vytvoření energetického modelu uděláme na kartě „Analyzovat“ v kategorii „Energetická optimalizace“ stisknutím tlačítka „Vytvořit energetický model“.

Po vytvoření modelu ho odešleme na cloud stisknutím tlačítka „Generovat“.

Někdy může nastat chyba s polohou modelu. Ta většinou je vyvolána tím, že máte desetinná místa u zeměpisné šířky a délky. Po opravě by se chyba neměla zobrazit. Autodesk posílá mail, že model byl úspěšně přijat. Během cloudového výpočtu si můžeme spustit roční energetickou analýzu. To uděláme pomocí tlačítka „Analýza systémů“.

Vybereme „Roční energetická simulace budovy“ a spustíme výpočet.

Vzhledem k tomu, že roční energetická analýza probíhá na pozadí Revitu, není možný program vypínat během procesu.

Výsledky roční energetické analýzy a výpočtu Autodesk Insight

Po obdržení mailu od Autodesk Insight, že je výpočet dokončen, si můžeme v prohlížeči otevřít Insight. V nastavení Insight můžeme definovat cenu za 1kwh elektřiny a cenu 1 m3 plynu.

V horní části vidíme analytický model ve 3D a současnou hodnotu potřeby energie na m2 ročně.

Na příkladu systému HVAC si ukážeme, jaké jsou možnosti Insightu. Kliknutím na kartičku se otevře nastavení systému.

Parametr s trojúhelníkem ukazuje, jaké nastavení má náš model. Defaultně jsou zahrnuté všechny varianty a výsledkem je průměrná hodnota. Nejdřív si pro nejlepší přehled můžeme zvolit jen nastavení z BIM modelu. Pokud chceme provést změnu v systému, stačí si zvolit jinou variantu z výběru. Pak uvidíme, jak tato změna ovlivňuje spotřebu energie.

Po provedení změn v energetickém modelu je možné předat informace projektantovi nebo architektovi pro přepracování modelu dle nových požadavku.

Teď se podíváme na výsledky roční energetické analýzy. Výsledky najdeme v prohlížeči projektu, kategorie „Výkazy“.

Zobrazí se nám výsledky analýzy ve tvaru grafů a tabulek. Pro zobrazení tabulek je potřeba ji rozkliknout.

Vzhledem k tomu, že výpočetní jádro je stejné jako u DesignBuilderu (Energy Plus), tak při stejném nastavení modelu by měly být výsledky stejné.

Závěr

Pokračuje nepřetržitá evoluce softwaru Revit, která nabízí komplexní řešení. Pro vlastní přesvědčení a lepší porovnání s výstupy jiných softwarových programů je vhodné tento proces osobně vyzkoušet. Doporučuji věnovat této funkci čas, neboť efektivní energetická spotřeba budov je v současné době tématem významného zájmu a řešení.

print

Vláďa k nám nastoupil v únoru 2022 a je součástí TZB týmu, momentálně se věnuje modelování. V rámci bakalářského studia vystudoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor Konstrukce pozemních staveb. Současně dokončuje magisterské studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor Budovy a prostředí se zaměřením na TZB. Navíc se zabývá nastrojí Revitu pro energetickou analýzu a propojením modelů z Revitu do jiných programů jako Protech atd.

Napsat komentář