Dynamo

Jak si ulehčit život Dynamem, i když v něm skoro neumíme

Dynamo je velice účinný nástroj, kterým lze ušetřit opravdu mnoho práce. Co když v něm ale skoro neumíme? Existují způsoby, jak Dynamo efektivně používat, i když v něm nejsme žádní přeborníci. A právě na takové způsoby je zaměřen následující článek. 

1. Dynamo a balíčky předprogramovaných nodů

Základní seznámení s Dynamem proběhlo už ve článku “Seznámení s Dynamem”. Ve stejném článku zazněla také informace o možnosti stažení celých balíků nodů, které svou naprogramovanou funkcionalitou rozšiřují možnosti základních Dynamo nodů. Tyto balíky lze stáhnout přímo z prostředí Dynama a jsou zcela zdarma. 

Tento článek je zaměřen na využití právě předprogramovaných nodů a to konkrétně z balíků CLOCKWORK a RHYTHM. 

2. Hromadné ořezání prvků

Ve článku “Ořezání načítatelnou rodinou” byl popsán způsob, kterým lze využít Dutého tvaru v rodině pro ořezání většiny prvků v projektu. Jedním z příkladů využití byl i projekt podhledů do letiště v Abu Dhabi, kde bylo pro dosažení požadovaného tvaru potřeba oříznout velké množství panelů.

Přesah panelů do dutého tvaru

V tomto případě se jednalo přibližně o 500 panelů. Ručním ořezáváním bychom strávili třeba i celý den a proto v rámci automatizace a ušetření času vznikl Dynamo skript, který práci udělal za nás a to v rámci sekund.

Skript na ořezání

Hlavní nod je z balíku CLOCKWORK  a má dva vstupy. První vstup je určen pro elementy, které mají být ořezány, druhý vstup je pro ty prvky, které mají ořezávat. Pro výběr prvků v Dynamu existují nody Select Model Element/Elements, pomocí nichž lze přímo v Revitu v pohledu vybrat jeden nebo více elementů. 

Poznámka: Pro správné fungování je na nod Element.CutGeometry nutné kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit v roletce “Lacing” metodu “Cross Product”.

Lacing – Cross Product

Prvek, který je potřeba zadat do vstupu pro ořezávání, je v tomto případě jednoduchý a jedná se o Dutý tvar, definující výsledné okraje podhledu. Prvky pro ořezání představují všechny panely, přicházející do kontaktu s Dutým tvarem. Protože by si Revit s ořezáním všech panelů v projektu jen těžko poradil, lze využít kontroly kolizí a vyhledat jen kolize mezi kategorií panelů a kategorií Dutého tvaru. Z výsledného reportu je možné vyseparovat pouze ID konkrétních panelů a převést je do formátu, který může být použit pro funkci Vybrat podle ID v Revitu. Ve 3D pohledu lze pak panely izolovat a zadat do příslušného nodu v Dynamu.

Kontrola kolizí a separace ID prvků

Poznámka: Revit neumí zaznamenat kolize, pokud se jedná o Dutý tvar. Pro kontrolu kolizí je tedy nutné dočasně převést ořezový prvek z Dutého na Plný tvar. 

Ve chvíli, kdy jsou všechny nody v Dynamu vyplněny správnými prvky, je vlastně vyhráno a skript je připraven k použití. Po jeho spuštění se příslušné panely oříznou během pár sekund.

Výsledný tvar podhledu po ořezání panelů

 

3. Přečíslování místností

Dalším příkladem jednoduchého použití Dynama je přečíslování Místností. V tomto případě lze  ukázat rozdíl mezi skriptem, který je vytvořený pomocí základních nodů, dostupných v Dynamu, a mezi skriptem, využívajícím stažený nod z balíku Rhythm. 

Skript, složený ze základních nodů, je poměrně dlouhý a pro začátečníka celkem odrazující.

Skript složený ze základních nodů

Druhý skript je o poznání jednodušší a v podstatě veškerá logika je “předprogramována” v nodu Rhythm.RenumberRoomsByCurve.

Skript s nodem z balíku Rhythm

Oba skripty fungují na stejném principu – přečíslují místnosti v tom pořadí, v jakém jimi prochází 3D splina, kterou musí uživatel vytvořit manuálně a pořadí tak definovat. Takto vytvořená splina se do skriptu v obou případech zadá pomocí již zmíněného nodu Select Model Element. U obou skriptů lze také určit číslo, od kterého číslování začne. Je zde ještě třetí vstup, ve kterém je jen potřeba pomocí nodu Boolean a definice True/False určit, zda-li chceme nebo nechceme skript spustit.

Postup práce se skriptem je znázorněn v krátkém videu.

4. 3D popisky místností

Třetím skriptem je možné hromadně umístit do všech místností 3D popisku. Je to v podstatě drobnost, využitelná například pro 3D schéma dispozice v architektonických studiích. Klíčový nod je opět z balíku Rhythm a má dva vstupy. První vstup slouží pouze pro definování rodiny, která má být použita. Zde je nutné vybrat rodinu, která se automaticky stáhne s balíkem Rhythm a jmenuje se 3dRoomTag (V mém případě se rodina 3D popisky uložila do složky: \Users\User\AppData\Roaming\Dynamo\Dynamo/Revit\1.3\packages\Rhythm\extra). Pro výběr rodiny je v tomto případě použitý nod Family Types, pomocí kterého jsme schopni vybírat ze všech dostupných typů rodin v projektu. Druhý vstup je opět jen formalita – nodem Boolean určíme, že skript opravdu chceme pustit. 

3D popiska

Po spuštění skriptu se do každého středu místnosti umístí zmíněná 3D popiska.

3D popiska

5. Obarvení Ribbonu

Při zkoumání možností Dynama a předprogramovaných nodů jsem narazil na dva velice zajímavé skripty. Prvním z nich si lze obarvit Ribbon na libovolnou barvu. Klíčový nod se jmenuje Modifiers.SetColor a je z balíku Rhythm. Má pouze jeden vstup a ten je určený pro definici barvy. Na obrázku je použit způsob, určující barvu pomocí RGB.

Skript pro obarvení ribbonu

Co se stane po spuštění skriptu je asi všem jasné – Ribbon se obarví na námi definovanou barvu.

Obarvení ribbonu

6. Otočení Ribbonu

Druhou specialitou, dostupnou také v balíku Rhythm, je nod na otočení Ribbonu. Zde je také pouze jeden vstup a to na definování úhlu ve stupních. Konkrétní úhel je zde určen pomocí nodu Number.

Skript na otočení ribbonu

Výsledkem není nic jiného, než natočený Ribbon o zadaný úhel.

Otočení ribbonu

7. Závěr

Ačkoliv je Dynamo poměrně komplikovaný a komplexní nástroj, existují způsoby, kterými si lze poměrně snadno zjednodušit práci v Revitu a zautomatizovat některé činnosti. Představené skripty nepokrývají ani zdaleka možnosti, které předprogramované nody nabízejí a proto je zde prostor pro další bádání a objevování. Pokud narazíte na nějaký další hezký příklad využití nodu z něktekterého z balíků, určitě se o něj s námi podělte buď v komentářích pod článkem, nebo třeba rovnou článkem vlastní tvorby. 

 

 

print

První zkušenosti s Revitem jsem začal nabírat na ČVUT a dále je rozvíjel hned po dokončení studia. Mám za sebou práci na projektech do Dubaje, podílel jsem se na tvorbě modelů nových stanic metra v Praze pro METROPROJEKT a.s. a v současné době dubajské projekty vedu.

Napsat komentář