Dopravní stavby

Export z Infraworks do Revitu

Tento článek je zaměřen na export terénu a prvků z Infraworks do Revitu. Projektant tímto způsobem může rychle získat například terén pro svůj model v Revitu a zasadit tak svoji práci do širšího kontextu území, kde se projekt nachází.

Úvod

Potenciálu spolupráce mezi programy Revit a Infraworks je mnoho. V tomto článku se zaměřujeme na přenesení části z modelu vytvořeného v Infraworks do Revitu. Infraworks nám umožňuje volbu, co všechno bude z modelu exportováno, což přináší další možnosti pro pozdější správu dat v Revitu. Jako mezikrok při tomto procesu nám poslouží program FormIt Pro, který je například součástí AEC kolekce stejně jako Revit a Infraworks. Majitelé AEC kolekce mají tedy v jednom balíčku celý tento proces.

Postup

  1. Připravíme si model v Infraworks. Zde můžeme využít existující článek a návody na webu CADBIM (https://cadbim.cz/infraworks-2-zalozeni-modelu/)
  2. Při náhledu na zájmovou oblast si zvolíme záložku „Present/Share“. V kartě „Share“ zvolíme možnost „Export 3D Model“
  3. V dialogovém okně si zvolíme zájmovou oblast. Výchozí nastavení pro export je „Use Entire Model“ ve kterém bude exportován celý model. Pokud pracujeme s velkým modelem, tak takový export bude trvat delší dobu a při importu do Revitu bude datově náročnější, než je nutné. Infraworks nám nabízí definování zájmové oblasti pomocí „Bbox“, nebo „Poligon“ (Při definici Poligonem ukončíme zadávání dvojklikem levého tlačítka na myši).
  4. Další možností dialogového okna jsou objekty k exportu „Target File(s)“. Zde máme možnost exportovat například pouze povrch, budovy, městské vybavení, nebo lineární objekty. Důležitá je také volba místa umístění exportu, abychom daný soubor nemuseli složitě hledat.
  5. Po potvrzení volby tlačítkem „Export“ se nám vytvoří dva soubory s podobným názvem. Jeden s koncovkou .fbx a druhý s koncovkou .pos.
  6. Zapneme FormIT Pro a Importujeme fbx soubor do prázdného náčrtu. Po importu nemusíme hned vidět importovaný objekt, protože se umístí mimo náš pohled. Naše data najdeme pomocí dvojkliku na kolečko myši. 
  7. Data není nutné ve FormIT Pro nijak upravovat. Pouze je uložíme jako .AXM soubor.
  8. Otevřeme Revit, otevřeme si náš projekt a na kartě „vložit“ zvolíme možnost „Importovat CAD“.
  9. V Revitu si poté v 3D pohledu zvolíme požadovaný styl zobrazení (Realistický, Stínovaný, apod.).

Závěr

Tento postup je jen jedním z možných využití spolupráce mezi Infraworks a Revitem. Například přenesení textury do Revitu se nemusí jevit jako ideální, ale je nutné brát v potaz, že Revit a Infraworks jsou dva rozdílné programy a jejich přístup ke zpracování dat a jejich prezentace je rozdílný už kvůli rozdílnému zaměření obou programů.

print

Základy práce s programy od Autodesku jsem získal při studiu na ČVUT. Znalosti v programu Revit si rozšiřuji každým dnem při tvorbě rodin pro různé klienty v oblasti MEP jejich správou a dalším rozvojem funkcionalit směřujících k co nejlepší funkci na základě požadavků projekčních firem a jednotlivých projektantů.

Napsat komentář