Infraworks 1: představení

Úvodní článek zahajující seriál věnující se problematice a potenciálu aplikace Autodesk Infraworks, která slouží především k prezentaci a tvorbě koncepcí, nebo prezentaci již hotových návr...