Indexované poznámky

Jak vytvořit chytrou legendu / výkaz, který zobrazuje pouze relevantní hodnoty prvků zobrazených na aktuálním výkrese? Jak jednoduše spravovat data zapsaná do prvků či materiálů? Odpovědí jsou ...

Skrývání omítek v Revitu

Jak si poradit, když jsou omítky vymodelované jako vrstvy stěny a nejsou ve výkresech třeba. Často je tento problém potřeba řešit, například pokud z našeho modelu chceme vytvářet výkresy pro st...