Navi Co? NaviCoo!

Hledání a následné řešení kolizí není mnohdy jednoduché, ať už okometricky nebo za pomocí nástroje Kontrola kolizí v Revitu, který je né vždy dobrým pomocníkem při hledání kolizí. Výbor...

Indexované poznámky

Jak vytvořit chytrou legendu / výkaz, který zobrazuje pouze relevantní hodnoty prvků zobrazených na aktuálním výkrese? Jak jednoduše spravovat data zapsaná do prvků či materiálů? Odpovědí jsou ...