Klávesové zkratky

Jak kreslit efektivně v AutoCadu na volné pracovní ploše bez zbytečných plovoucích kreslících postranních panelů? Velice snadno za použití klávesových zkratek. Levou ruku používáme na zadávání zkrácených příkazů a pravou rukou příkaz potvrdíme klávesou ENTER a zadáváme hodnoty na numerické klávesnici. Například při kótování zadáme do příkazového řádku příkaz KP (kóta přímá) a rovnou kótujeme. Poté napíšeme KR (kóta řetězová) a pokračujeme v kótování. Absencí těchto zkratek musíme neustále jezdit myší do kreslících (poznámkových) panelů a vybírat potřebné příkazy.

Způsob, jak nahrát svoje zkratky do cadu je následující: Stáhneme si soubor acad.pgp Do příkazového řádku napíšeme příkaz _ALIASEDIT Zkopírujeme zkratky ze souboru acad.pgp Můžeme si navolit i své vlastní zkratky (aliasy) :například si vytvoříme zkratku pro převedení bloku do xrefu: V tabulce New Command Alias zvolíme tlačítko Add, dále zvolíme příkaz -BLOCKTOXREF Alias: BTX dáme OK. Nyní námi vytvořený alias (zkratka) funguje bez problému a usnadní práci při kreslení.

!! (Příkaz Blocktoxref je uveden pouze jako názorný příklad) !!