Při kreslení stavebních výkresů kreslíte vždy 1:1. Velikost stavebních prvků a konstrukcí zadáváte vždy jejich skutečnou délkou (rozměrem)! Měřítko výkresu nastavujete až při samotném tisku nebo ve vlastnostech výřezu, který umísťujete do rozvržení.

Nepoužívejte postup, které aplikujete při kreslení výkresů ručně. Tzn., velikost kreslených prvků nepřenásobujte podle měřítka ve kterém budete výkres tisknout

Upozornění: Pro výkresy architektonicko-stavebního řešení a situací (příp. geodetická zaměření) se používají rozdílné jednotky.

Jednotky dle druhu dokumentace

  • mm … výkresy architektonicko-stavebního řešení.
  • m … výkresy situací.

Pro každý půdorys je vhodné vytvořit samostatné DWG s tím, že objekt bude mít shodnou 0,0,0 ve všech půdorysech. S-JTSK lze řešit přes USS, nebo referenční bod.

Výhody:

  1. Jednodušší koordinace s profesemi (vše vkládáte přes bod 0,0,0).
  2. Kontrola prostupů a dalších technologických celků přes externí reference je komfortnější a přehlednější.
  3. Když přijdete o jeden soubor s jedním půdorysem, nebolí to tak jako, když přijdete o soubor s několika půdorysy.

Přehled možností:

  • 1 půdorys = 1 soubor (DWG) … nejlepší varianta pro práci i koordinaci.
  • půdorysy vedle sebe se záchytným bodem JTSK … nevýhodné, vše v jednom, neustále zoomujete, hůře se koordinuje.
  • všechny půdorysy na sobě a viditelnost řešena přes Správa stavů hladin … při více patrech je ztížená orientace ve výkrese, zbytečně velký seznam hladin.