Můžeme dělat tabulku, jestliže jsme si udělali v hladině plocha (netisknutelná hladina) pomocnou křivku a máme správně očíslované místnosti (nezapomínej značit prostory exteriéru s koncovkou 0) s vyplněnými údaji ( název, plocha, podlaha, úprava povrchu, případně i obvod místnosti, povrch stěny a stropu – vše je závislé na parametrech bloku „číslo místnosti“). Plocha a obvod musejí být závislé na pomocné křivce (každý z těchto parametrů může mít svoji křivku).

Vložit → záložka Propojení a extrakce → Extrakce dat → Vytvořit novou extrakci dat

Název: např. Výpis místností → Zaškrtnout pouze VÝKRESY/ SADA LISTŮ

Nechat zakřížkované pouze Číslo výkresu zbytek zrušit.

V pravém sloupečku necháme zatrhnuto pouze Atribut zbytek zrušit.

Zrušíme zatrhnutí Zobrazit sloupce počtu/ Zobrazit sloupec s názvy a v možnostech upravíme řazení sloupců.

Zatrhneme obě volby.

Další.

Hotovo! Pouze vložíme.

Tipy:

V případě že dojde ke změnám ploch, nemusíme dělat celou tabulku znova. Změníme plochu místností → uložíme (příp. regen) → označíme tabulku a dále na kartě vložit → Propojení a extrakce → Stáhnout ze zdroje.

Pro různá zobrazení viditelnosti bloků „číslo místnosti“ → vyber jeden blok → příkaz: selectsimilar → jsou označeny všechny stejné bloky → Vlastnosti → Viditelnost → zvol si dle potřeby jen zobrazení označení místnosti nebo i s názvem, plochou, obvodem nebo vše.