Samostatně se editující plocha místnosti

Při častých změnách dispozic půdorysů, změnách tvarů nejrůznějších obrazců, atp. lze mít stále aktuální přehled o velikosti dané plochy.

Začneme tím, že hranici obrazce/místnosti obkreslíme pomocí nástroje Křivka (na kartě Kreslit). Pro tento krok je vhodné vytvořit si hladinu, která bude netisknutelná. Vytvoříme ji tak, že ve Správci vlastností hladiny zaškrtneme ve sloupci Vykreslit ikonku s tiskárnou, tak aby u tiskárny svítila zákazová značka.

Kdekoli vytvoříme libovolný Řádkový text. Necháme aktivní textové pole a klikneme pravým tlačítkem myši na místo, kde by se měla zobrazovat hodnota velikosti plochy.Vybereme možnost Vložit pole….

Tip: Jak napsat druhou mocninu? Stačí použít zkratku %%178.


V dialogovém okně Pole zvolíme následující:

Kolonka Kategorie pole: „Objekty“.

Názvy polí: „Objekt“.

Typ objektu: klikneme na ikonku terčíku a vybereme nakreslenou křivku.

V panelu Vlastnost zvolím: „Plocha“.

Formát: „Desetinné“.

Přesnost: „0.00“.


Dále klikneme na tlačítko Doplňkový formát, kde nastavíme měřítko.

Do kolonky Převodní faktor zadáme „0.000001“ pro zobrazení hodnoty v metrech. Pozor! Desetinnou čárku zadejte pomocí tečky.

Potvrďte oba dialogy tlačítkem OK.


Aktivní textové pole zavřeme.

Nyní bude jakákoli změna ve tvaru křivky (resp. ploše křivky) po uložení výkresu, nebo po zadání příkazu _REGENALL (regenerovat vše), automaticky editována.