Rozvržení pro tisk

Jednoduše a v rychlosti si teď ukážeme, jak si ušetřit práci a především čas s vykreslením výkresů těsně před deadlinem. Z jednoho výkresového prostoru můžeme vytisknout několik různých výkresů jen díky vypínaní hladin. A to opakovaně – a to si právě teď ukážeme.

Začneme tím, že v levém dolním rohu vedle karty „model“ si pomocí znaménka „+“ vytvoříme novou kartu rozvržení.

Klikneme na námi vytvořenou záložku pravým tlačítkem myši a dáme „Správce nastavení stránky…“

Zobrazí se nám „Správce nastavení stránek“. Zde si vybereme naše rozvržení a dáme „Upravit…“

Nejdříve je dobré si vybrat tiskárnu. Buď si můžeme vybrat některou, ke které máme přístup anebo zvolíme tisk do PDF.

Důležité je nastavení velikosti papíru, které se bude odvíjet především od velikosti našeho výkresu a měřítka, v kterém ho chceme vytisknout.

Dobré je si nastavit také styl vykreslování. Buď si můžeme vybrat některý z přednastavených (např. monochrome pro černobílý tisk) nebo si vytvoříme svůj vlastní, kde si nastavíme, která hladina se bude vykreslovat např. jako černá a která dle svojí barvy v modelu.

Podle naší úvahy a případného přednastavení si vybereme jestli budeme tisknout okno (přesný výřez který si sami vymezíme) nebo rozvržení. Protože v modelu kreslíme 1:1, tak tady si také nastavíme měřítko, v kterém chceme tisknout. Dále je dobré si zatrhnout vykreslování tloušťky čas a průhlednosti a také orientaci výkresu. Máme nastaveno a můžeme dát „OK“.

Když chceme tisknout, tak opět klikneme na naše rozvržení pravým tlačítkem myši, ale tentokrát dáme „Vykreslit…“

Zobrazí se nám okno Vykreslení s našimi již přednastavenými údaji a tak stačí dát jen tlačítko „OK“ a můžeme tisknout.

Před tiskem výkresu je zapotřebí nastavit měřítko pro typy čar. To docílíme napsáním do příkazového řádku _PSLTSCALE, poté udat hodnotu 0. Následně zadat do příkazového řádku _REGENALL. Tím se čáry zobrazí v daném měřítku a výkres se obnoví.

Ano, když tiskneme poprvé, tak je tento proces o něco zdlouhavější, ale když tiskneme 2x a vícekrát, tak nám to ušetří mnoho času.

To byla opravdu jen rychlá ukázka základního nastavení rozvržení. Takovýchto rozvržení si samozřejmě můžeme v jednom výkrese vytvořit několik a v kombinaci s tím, jak si dle potřeby budeme zapínat a vypínat ne/potřebné hladiny, tak můžeme velice rychle z jednoho modelu vyexportovat mnoho různých výkresů.