V Autocadu lze rychle a přehledně vypnout (nebo zapnout) větší množství hladin najednou. Slouží k tomu funkce Procházení hladin. V reálném čase lze v pracovním prostředí sledovat, co které hladiny obsahují. Díky tomu můžeme rychle vybrat ty hladiny, které budou zapnuty a naopak.

Postup:

1. Na kartě Výchozí v části Hladiny rozbalíme skryté menu.

 

 

 

 

 

 

2. Vybereme vyznačenou ikonu funkce Procházení hladin.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. V otevřeném dialogovém okně vybereme hladiny, které chceme mít zapnuté. Více hladin vybereme přidržením klávesy Ctrl (jednotlivě) při označování hladin, nebo přidržením klávesy Shift (více najednou) a označením první a poslední hladiny výběru.

Nebo lze pomocí vyznačené ikony přejít přímo do modelu, a v něm vybrat objekty, jejichž hladiny budou vybrány.