Ořezávat můžeme různými způsoby. Zde je několik ukázek možností ořezu úseček.

V kartě Výchozí → Modifikace vybereme funkci Oříznout, nebo napíšeme do příkazového řádku OŘEŽ.

Nejdříve vybereme hraniční úsečky, tedy ty, jež budou zachovány a budou ohraničovat části, které chceme ořezat. Stiskneme klávesu Enter, načež vybereme části úseček, kterých se chceme zbavit. Jakmile máme objekt ořezaný tak, jak jsme požadovali, potvrdíme enterem.

K ořezům rohů je praktická funkce ZKOSIT. Opět najedeme do karty Modifikace → Výchozí, kde rozrolujeme nabídku u funkce ZAOBLIT.

Vybereme Zkosit (nebo zadáme do příkazového řádku heslo ZKOS), avšak než vybereme úsečku pro ořezání, v příkazovém řádku zvolíme možnost úhEL (buď na ni klikneme, nebo napíšeme do příkazového řádku písmena EL). Jako délku zkosení na první úsečce napíšeme nulu, enter, úhel zkosení od první úsečky zadáme rovněž 0, enter.

 

Teď již můžeme vybrat dvě úsečky, u nichž chceme vytvořit roh.